Trang chủ - Các nguyên tắc bầu cử

Các nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực ở nước ta được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội,tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND theo quy định của pháp luật.

Các nguyên tắc bầu cử thống nhất với nhau, đảm bảo cho cuộc bầu cử khách quan, dân chủ, thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri khi lựa chọn; quy định quyền và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử, trách nhiệm của Nhà nước phải đảm bảo những quy định về bầu cử.

Nguyên tắc phổ thông:

_Thể hiện tính công khai, dân chủ rộng rãi, đòi hỏi sự đảm bảo để công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử.

_Thể hiện ở tính toàn dân và toàn diện của bầu cử.

_Các nước chuẩn bị và tiến hành bầu cử cũng phải yêu cầu nguyên tắc phổ thông:

+Các tổ chức bầu cử được thành lập công khai, có sự tham gia của đại diện các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và đoàn thể nhân dân.

+Danh sách cử tri được niệm yết công khai nơi công cộng để nhân dân theo dõi.

+Danh sách những người ứng cử cũng được lập và niêm yết công khai để cử tri tìm hiểu và lựa chọn.

+Ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu phải được ấn định và công bố trước để nhân dân biết.

+Việc kiểm phiếu cũng phải được tiến hành công khai có sự tham gia chứng kiến của đại diện cử tri; đại diện các cơ quan thông tin đại chúng được vào chứng kiến kiểm phiếu.

Nguyên tắc bình đẳng:

_Đảm bảo cho mọi công dân có khả năng như nhau, tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất kì hình thức nào; đảm bảo sự khách quan trong bầu cử, không thiên vị.

_Nguyên tắc thể hiện trong quy định của pháp luật về quyền bầu cử và quyền ứng cử của nhân dân; quy định số lượng dân như nhau thì được số đại biểu bằng nhau; mỗi cử tri được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử, mỗi cử tri chỉ được bỏ một đầu phiếu.

_Để đảm bảo nguyên bình đẳng, Nhà nước có các biện pháp đảm bảo đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ chiếm tỉ lệ thích đáng của mình.

Nguyên tắc trực tiếp:

_Đảm bảo để cử tri lựa chọn ngừoi đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước bằng phiếu bầu của mình không qua khâu trung gian; đảm bảo tính khách quan của bầu cử.

_Cử tri tự đi bầu, tự tay mình bỏ phiếu vào thùng phiếu; không bầu bằng cách gửi thư.

Nguyên tắc bỏ phiếu kín:

_Đảm bảo cho cử tri tự do lựa chọn, không bị ảnh hưởng bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài.

_Không ai được đến gần cử tri đang viết phiếu bầu.

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN