Trang chủ - Biên bản cuộc họp thôn

Biên bản cuộc họp thôn

Biên bản cuộc họp thôn là dạng văn bản ghi lại quá trình diễn ra cuộc họp trong nội bộ thôn, xã, tổ dân phố. Biên bản được xác lập theo mẫu trong bài viết dưới dây.

Định nghĩa Biên bản cuộc họp thôn

Khi cần giải quyết những sự kiện xảy ra trong thôn, có tính ảnh hưởng tới quyền lợi chung của tất cả mọi người. Thôn, xóm tùy theo điều kiện địa phương sẽ tổ chức các cuộc họp nhằm tìm ra phương án tiến hành hoặc khắc phục thực tiễn. Biên bản cuộc họp thôn sẽ là văn bản ghi lại toàn bộ quá tình này, bao gồm ý kiến các bên, giải pháp thống nhất và kết luận cuối cùng của cuộc họp.

Mẫu Biên bản cuộc họp thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THÔN

Hôm nay, vào lúc … ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Ông … – Trưởng thôn …;

Người tham gia:

Tổng số hộ có mặt: 14/15 hộ (01 hộ vắng không rõ lý do)

Chúng tôi xin trình bày sự việc như sau:

Vào hồi 8:00 sáng nay, thôn … tiến hành cuộc họp bình xét gia đình văn hóa năm 2019. Sau khi thông qua các tiêu chí đánh giá hộ gia đình văn hóa, chúng tôi ghi nhận kết quả như sau:

– 14/15 hộ đạt danh hiệu Hộ gia đình văn hóa năm 2019;

– 01/15 hộ không đạt gia đình văn hóa – Hộ ông: …

Cuộc họp kết thúc vào 11:00 cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho tất cả các hộ gia đình có mặt nghe và không ghi nhận ý kiến phản đối nào.

Trưởng thôn …                                              Đại diện các hộ gia đình thôn …

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191