Trang chủ - Đơn xin giảm tiết dạy

Đơn xin giảm tiết dạy

Đơn xin giảm tiết dạy là đơn do giáo viên xác lập nhằm mong muốn đề nghị ban giám hiệu cho mình được cắt giảm thời gian dạy trên lớp nhằm đảm bảo các sinh hoạt cá nhân khác.

Mẫu Đơn xin giảm tiết dạy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

…….., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN GIẢM TIẾT DẠY

  • Căn cứ Thông tư 08/2009 TT-BGĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
  • Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT.

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường………………………………….
– Tổ trưởng tổ…………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………. Chức vụ:………………………………….
Giáo viên bộ môn:………………………… Tổ chuyên môn:……………………….
Lớp giảng dạy:……………………………..

Tôi viết đơn này xin trình bày với quý nhà trường một việc như sau:
Tôi đang tham gia công tác giảng dạy ở Trường…………….. với chế độ giảng dạy một tuần là ….. tiết học và giảng dạy tại các lớp:…………………….. Tuy nhiên hiện nay tôi đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, căn cứ Điều 10 Thông tư 08/2009/TT-BGDĐT quy định:
“2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

Từ căn cứ trên, tôi làm đơn này kính xin quý nhà trường thực hiện việc giảm định mức tiết dạy cho tôi nhằm tạo điều kiện cho tôi được tham gia công tác trong điều kiện tốt nhất. Cụ thể là từ …… tiết học/tuần xuống …… tiết học/ tuần. Thời gian giảm định mức từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
Tôi rất mong nhà trường xem xét và chấp thuận nguyện vọng này của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN