Trang chủ - Hợp đồng trang trí tiệc cưới

Hợp đồng trang trí tiệc cưới

Hợp đồng trang trí tiệc cưới trong đó quy định các điều khoản và điều kiện của hai bên thuê và cho thuê dịch vụ. Dựa vào đó, các bên có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình để công tác trang trí tiệc cưới được diễn ra thuận lợi nhất. Hợp đồng gồm những điều khoản cơ bản sau:

Mẫu Hợp đồng trang trí tiệc cưới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

………….., ngày ….. tháng ….. năm …….

HỢP ĐỒNG TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI
Số:………/…………

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

A/ BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A)

– CÔNG TY…………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
– Mã số thuế:………………………………………………………………………………
– Số điện thoại:………………………………… Fax:…………………………………….
– Website:……………………………………………………………………………………………………
– Đại diện: Ông/Bà……………………………. Chức vụ:………………………………

B/ BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN B)

– Đại diện: Ông/Bà…………………………… Chức vụ:………………………………
– Sinh ngày:……………………………………. Dân tộc:………………………………
– CMTND:……………………….. Nơi cấp:…………………… Ngày cấp:……………
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………
– Số điện thoại:……………………………………………………………………………
– Số tài khoản:……………………… Ngân hàng:…………………. Chi nhánh:……

Hai bên thống nhất thoả thuận và ký kết Hợp đồng trang trí tiệc cưới (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) với những điều khoản cơ bản sau:

ĐIỀU 1. DỊCH VỤ CUNG CẤP

Bên A đồng ý cung cấp cho bên B dịch vụ trang trí tiệc cưới để tổ chức tiệc cưới với những thông tin sau:

 • Thời gian tổ chức:………………………………………………………………………
 • Thời gian kéo dài dự kiến:…………………………………………………………..
 • Thời gian tiến hành trang trí:……………………………………………………….
 • Thời gian hoàn thành dự kiến:……………………………………………………..
 • Địa điểm tổ chức:………………………………………………………………………
 • Quy mô địa điểm:………………………………………………………………………
 • Số lượng khách:…………………………………………………………………………
 • Số lượng mâm:………………………………………………………………………….
 • Vị trí đặt tiệc:…………………………………………………………………………….
 • Chủ đề trang trí yêu cầu:…………………………………………………………….

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

– Dịch vụ trang trí tiệc cưới bao gồm:

 • Trang trí sảnh đón khách; (trị giá………………………………..)
 • Trang trí khu vực trưng bày đón khách; (trị giá………………………………..)
 • Trang trí khu vực chụp hình cùng với khách mời; (trị giá………………………………..)
 • Trang trí sơ đồ chỗ ngồi, cung cấp bản chỉ dẫn; (trị giá………………………………..)
 • Trang trí sân khấu; (trị giá………………………………..)
 • Trang trí lối đi; (trị giá………………………………..)
 • Trang trí bàn tiệc; (trị giá………………………………..)

– Bên A cung cấp trọn gói toàn bộ các dịch vụ trên (bao gồm cả chi phí mua đồ trang trí, chi phí nhân công, …) cho bên B. Những thông tin về số lượng, xuất xứ, đơn giá,…. các đồ dùng trang trí sẽ được liệt kê trong các phụ lục của Hợp đồng này

– Bên A tự túc sắp xếp phương tiện chuyên chở và các thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết cho công tác trang trí tiệc cưới cho bên B.

– Bên B bàn giao địa điểm tổ chức tiệc để bên A thực hiện công tác trang trí tiệc cưới vào ngày…………….

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

3.1 Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị tạm tính của hợp đồng là:…………………………………………………………….
( Giá trị hợp đồng đã bao gồm………………………………………………………………………)

3.2 Thanh toán

– Bên B đặt cọc số tiền lần 1:…………………………………
– Bên B đặt cọc số tiền lần 2:………………………………….
Tổng cộng số tiền đặt cọc:……………………………………..
(Bằng chữ…………………….)

Bên B có trách nhiệm thanh toán trong vòng …….. ngày kể từ ngày ….. cho bên A phần còn lại của hợp đồng.

Trường hợp bên B chậm thanh toán …….. chi phí cho bên A thì sẽ chịu phí …../ngày tính từ thời điểm quá hạn thanh toán đến thời điểm thực thanh toán.

Trường hợp tiệc cưới bị hoãn/ huỷ, bên B được huỷ hợp đồng trong vòng………. ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và được hoàn lại khoản tiền đã cọc. Trường hợp sau …… ngày, bên B được huỷ hợp đồng những không được hoàn trả tiền cọc.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ bên A

– Bên A có trách nhiệm cung cấp đúng chất lượng và đầy đủ số lượng các dịch vụ theo hợp đồng;

– Bên A có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự, thiết bị và đồ dùng cần thiết để công tác trang trí tiệc cưới được diễn ra thuận lợi và trọn vẹn;

– Tư vấn, góp ý cho khách hàng để công tác trang trí tiệc cưới được trọn vẹn;

– Chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động trong quá trình làm việc;

– Bàn giao lại địa điểm đúng hạn sau khi đã hoàn thành công tác trang trí và các biên bản làm việc khi bên B có yêu cầu.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Tạo điều kiện cho bên A thực hiện công tác trang trí tiệc cưới thuận lợi;

– Có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến vấn đề trang trí tiệc cưới thì phải thông báo ngay cho bên A biết, trường hợp thông báo chậm gây thiệt hại hay không đúng theo yêu cầu của bên B thì bên A không chịu trách nhiệm;

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn chi phí thoả thuận của hai bên đã quy định trong Hợp đồng;

– Cử người đại diện để bên A bàn giao cơ sở vật chất sau khi hoàn thành trang trí.

ĐIỀU 5. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cần tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra đồng thời thông báo ngay lập tức cho bên kia biết để hai bên cùng tìm cách giải quyết.

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

– Trường hợp một trong các bên vi phạm một trong các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng thì sẽ chịu mức phạt vi phạm ….. Thời hạn thanh toán mức phạt vi phạm là ….., trường hợp bên vi phạm thanh toán chậm tiền phạt vi phạm quá ….. ngày thì bên còn lại có quyền chấm dứt hợp đồng và bên vi phạm phải bồi thường các thiệt hại thực tế trực tiếp xảy ra từ hành vi vi phạm.

– Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một trong các bên có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt hơp đồng và các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Xảy ra tình huống bất khả kháng, khiến cho Hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện được.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày…………………………………………………………

– Hợp đồng được lập thành …… bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý tương đương nhau

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191