Trang chủ - Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường

Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường

Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường được dùng trong hoạt động tổ chức, quản lý các hoạt động Y tế học đường trong phạm vi trường học.

Hướng dẫn làm Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường

Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường là thoả thuận giữa một bên là Trạm y tế, một bên là Trường học về các trách nhiệm mỗi bên phải thực hiện khi tổ chức, quản lý các hoạt động Y tế học đường trong phạm vi trường học trong một khoảng thời gian nhất định.

Mẫu Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

SỐ: 24/2020/HĐTN

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Quyết đinh số 73/2007/QĐ – BGDĐT;
 • Căn cứ thông tư 14/2007/TT- BTC;
 • Căn cứ Thông tư 13/2016/TTLTBHYT- BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác Y tế trường học;
 • Căn cứ Luật khám, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….tháng … năm 2020, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN TRƯỜNG HỌC (Sau đây gọi là bên A):

Tên đơn vị: ……………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………

Căn cứ đại diện:………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Số điện thoại: – Email:…………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………… …. Tại ngân hàng:……………

Chi nhánh: ………………………………………………………………

BÊN TRẠM Y TẾ  (Sau đây gọi là bên B):

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………………………………………..Chức vụ: .…………….

Căn cứ đại diện: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………..Tại ngân hàng: ……………….

Chi nhánh:……………………………………………………………………..

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Trường học về công tác Y tế học đường năm học 20… – 20…. với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A cùng với bên B phối hợp theo dõi và triển khai công tác y tế học đường tại trường Mầm Non …………… có địa chỉ tại …………………….. trong năm học 20… – 20….. Mỗi bên phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình đã quy định tại Hợp đồng này.

Điều 2: Thời hạn và địa điểm thực hiện

– Bắt đầu thực hiện từ ngày …. tháng … năm ….. tới hết ngày …. tháng ….năm……

– Địa điểm thực hiện: Trường Mầm Non ……………………… , địa chỉ: ……………………

 Điều 3: Trách nhiệm chung của các bên

1. Phối hợp quản lý và chăm sóc sức khoẻ trong nhà trường, tố chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh 2 lần/năm vào đầu năm và cuối năm học;

2. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường,

 – Phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS.

 – Phòng các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

4. Phối hợp triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

5. Phối hợp trong công tác: Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định.

6. Phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn ngành cấp trên.

Điều 4: Trách nhiệm mỗi bên

4.1. Trách nhiệm bên A

– Cử  đồng chí: ………………… Chức vụ:………………  phụ trách công tác Y tế học đường trong năm học 20… -20… Xây dựng Kế hoạch Y tế học đường của đơn vị mình.

– Quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ theo dõi sức khoẻ của học sinh trong trường.

– Thông báo và di chuyển bệnh nhân nhanh nhất có thể tới Trạm y tế để được xử lý kịp thời khi cần thiết.

– Tổ chức thực hiện công tác Y tế học đường theo đúng Quyết đinh số 73/2007/QĐ – BGDĐT.

– Triên khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác Y tế học đường của cấp trên

– Thực hiện nghiêm túc chế độ hỗ trợ cho nhân viên phụ trách công tác Y tế học đường của nhà trường và của Trạm y tế xã, phường theo thông tư 14/2007/TT- BTC ngày 8/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học.

– Thành lập ban sức khoẻ nhà trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức triến khai công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh theo từng năm học.

– Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất: Phòng y tế, tủ thuốc và các trang thiết bị y tế theo quy định.

4.2. Trách nhiệm bên B

– Cử đồng chí: …………………….. Chức vụ: ……………. thuộc Trạm y tế…………. tham gia theo dõi, quản lý công tác Y tế học đường trong năm học 20… – 20… đối với trường Mầm Non ……………

– Hướng dẫn trường học mua các loại thuốc và trang thiết bị được sử dụng trong trường học.

– Sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại Trạm y tế khi nhà trường chuyển bệnh nhân đến.

– Tuân thủ nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường trong quá trình thực hiện công việc tại trường học.

– Có trách nhiệm sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để thực hiện các nội dung phối hợp theo đúng Điều 3 Hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng

– Hai bên thức hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế giữa ngành GD&ĐT và ngành y tế đã cam kết.

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý ngành cấp trên và UBND ……………………

Điều 6: Hình thức hợp đồng

Hợp đồng này là Hợp đồng phụ đi  kèm với Hợp đồng chính là Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường học được ký kết vào ngày …/…/… giữa hai bên …………………………….

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi Hợp đồng chính chấm dứt. Các bên sẽ hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của mình tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng này.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 01 bản

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

Ký tên A                                                                                 Ký tên B

Ký và ghi rõ họ tên                                                                    Ký và ghi rõ họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191