Trang chủ - Công văn giải trình với khách hàng

Công văn giải trình với khách hàng

CÔNG TY TNHH A
PHÒNG KINH DOANH
Số: 07/CV-PKD
V/v giải trình với khách hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Công văn giải trình với khách hàng được sử dụng khi nhận được yêu cầu, thắc mắc hay khiếu nại từ phía khách hàng. Doanh nghiệp         

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A

Nhận được khiếu nại về việc thiếu hàng hóa của Ông Nguyễn Văn A vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 theo hợp đồng số 05/HĐMB, Công ty TNHH A đã tiến hành kiểm tra, rà soát đơn hàng. Do sai sót trong quá trình ghi biên bản giao nhận nên dẫn đến việc thiếu hàng hóa.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Ông Nguyễn Văn A để giải trình và đề nghị giao bổ sung hàng hóa bị thiếu trước ngày 17 tháng 10 năm 2020.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn hoàn chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra cho khách hàng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT. PCSKH
TRƯỞNG PHÒNG    

Nguyễn văn B    

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191