Trang chủ - Hợp đồng sửa chữa máy lạnh

Hợp đồng sửa chữa máy lạnh

Hợp đồng sửa chữa máy lạnh là 1 dạng hợp đồng nguyên tắc dịch vụ. Với những điều khoản sơ bộ, các bên sẽ lập ra những thỏa thuận tiền đề cho những chi tiết tại Hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA MÁY LẠNH

Số: …/2020/HĐSC

 • Căn cứ luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ nhu cầu thực tế của 2 bên.

Hôm nay, ngày …  tháng … năm 2020 chúng tôi gồm:

BÊN A:            …………..
Địa chỉ:………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………….
Tài khoản số:………………………………………………………………………….
Ngân hàng:… – Chi nhánh …
Đại diện           :  Ông  Chức vụ
  BÊN B:            …
Địa chỉ:…………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………….
Tài khoản số:………………………………………………………………….
Ngân hàng:… – Chi nhánh …
Đại diện:Ông  Chức vụ:          ……………………………………..              

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng  với các điều khoản sau đây :

Điều 1:  Nội dung hợp đồng:

 • Bên A đồng ý cho bên B sửa chữa máy lạnh cho bên B tại địa chỉ: …
 • Bên B bảo dưỡng, sửa chữa số lượng điều hòa theo báo giá, sửa chữa theo biên bản kiểm tra hiện trạng có sự thống nhất của hai bên.

Điều 2. Phạm vi công việc và giá trị hợp đồng

TTNội dung công việcĐVTSLĐơn giáThành tiền
1Sửa chữa toàn bộ điều hòaMáy
2Nạp gas bổ sungPsi
Cộng
Thuế VAT10%
Tổng cộng
 • Giá trị hợp đồng:  ….
 • Bằng chữ: 
 • Giá trị hợp đồng trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Điều 3:  Thanh toán

Bên A thanh toán cho bên B 100% tổng giá trị hợp đồng sau 03 ngày kể từ ngày bên B hoàn thành công việc như trong hợp đồng, bàn giao sử dụng, xuất hóa đơn và các giấy tờ khác liên quan. 

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
 • Thông tin tài khoản:
 • Chủ tài khoản: …
 • Số tài khoản: …
 • Ngân hàng … – Chi nhánh …
 • Đồng tiền thanh toán: VNĐ ( Việt Nam đồng )

Điều 4: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

 • Bên B tiến hành sửa chữa chậm nhất là 3 ngày kể từ khi ký hợp đồng và nhận yêu cầu sửa chữa máy lạnh của bên A.
 • Thời gian dự kiến hoàn thiện và bàn giao hệ thống là 05 ngày kể từ ngày bên A yêu cầu  sửa chữa.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B

 • Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc như đã nêu trong điều 4 của hợp đồng.
 • Lên nhật ký thi công hàng ngày để phối hợp với bên A trong quá trình thi công
 • Đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, mỹ thuật
 • Bên B không được chuyển giao công việc cho bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện hợp đồng này mà không có sự đồng ý của bên A.
 • Sửa chữa toàn bộ các hạng mục thi công và thiết bị sửa chữa là 03 tháng kể từ ngày ký xác nhận bàn giao hệ thống. 
 • Trong thời hạn sửa chữa, nếu thiết bị xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, bên B sẽ có trách nhiệm cử ngay kỹ thuật tới xử lý trong ngày khi nhận được thông báo của bên A.

Điều  6: Trách nhiệm của bên A

 • Đảm bảo các điều kiện cần thiết, cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phối hợp cùng bên B trong quá trình sửa chữa. 
 • Giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết thuận lợi cho bên B như điện lưới, mặt bằng sửa chữa, thời gian sửa chữa (Trong giờ hành chính)
 • Tạo điều kiện thuận lợi khác cho bên B
 • Thông báo trước cho bên B bằng văn bản nếu có thay đổi đột xuất về lịch trình sửa chữa, thủ tục hành chính
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo điều 3 của hợp đồng.

Điều  7: Chấm Dứt Hợp Đồng.

 • Chấm dứt hợp đồng khi hết thời hạn hợp đồng
 • Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên B khi không hài lòng với dịch vụ bên B cung cấp, và thanh toán chi phí tới hết tháng chấm dứt hợp đồng .
 • Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đồng thời sẽ báo cho bên A trước 10 ngày khi bên A yêu cầu phải đáp ứng thêm những nội dung trách nhiệm không có trong hợp đồng và không tạo điều kiện tốt nhất để bên B hoàn thành công việc.

Điều 8: Cam kết chung

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành công việc một cách tốt nhất.
 • Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý ngay sau khi bên B hoàn thành công việc, nghiệm thu, bàn giao hệ thống, các giấy tờ liên quan cho bên A và bên A thanh toán đầy đủ cho bên B. Nếu bên nào vi phạm một trong các điều khoản hợp đồng, bên đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được bằng đàm phán thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng. Toàn bộ chi phí liên quan sẽ do bên có lỗi chịu.
 • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày được ký kết, hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, bên A giữ 2 bản, bên B giữ 2 bản.
BÊN ABÊN B

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN