Trang chủ - Hợp đồng thuê máy gặt lúa

Hợp đồng thuê máy gặt lúa

Hợp đồng này được ký kết giữa bên thuê và bên cho thuê nhằm mục địch thuê máy gặt lúa. Hợp đồng quy định về giá cả, nội dung cho thuê cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hoạt động cho thuê này. Hợp đồng bao gồm những điều khoản cơ bản sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

………, ngày … tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ
(V/v: cho thuê máy gặt lúa)

Số: …../…..

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu các bên.

A/ BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

– Đại diện: Ông/Bà………………………………………… Sinh ngày:…………………………..

– CMTND số:…………………… Nơi cấp:……………………. Ngày cấp:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….

– Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

– Website:……………………………………………………………………………………………………

– Số tài khoản:…………………. Ngân hàng:…………………. Chi nhánh:…………………

B/ BÊN THUÊ (BÊN B)

– Đại diện: Ông/Bà………………………………………… Sinh ngày:…………………………..

– CMTND số:…………………… Nơi cấp:……………………. Ngày cấp:…………………

– Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….

– Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

– Số tài khoản:…………………. Ngân hàng:…………………. Chi nhánh:…………………

Hai bên thống nhất thoả thuận và ký kết “Hợp đồng cho thuê máy gặt lúa” (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) với những điều khoản cơ bản sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CHO THUÊ

– Hai bên thoả thuận bên A đồng ý cho bên B thuê máy gặt lúa với thông tin máy như sau:

 • Số lượng máy:………………………………………………………………………………………………
 • Kiểu máy:……………………………………………………………………………………………………
 • Kích thước:…………………………………………………………………………………………………..
 • Trọng lượng:…………………………………………………………………………………………………
 • Xuất xứ:……………………………………………………………………………………………………….
 • Công suất:…………………………………………………………………………………………………….
 • Động cơ:………………………………………………………………………………………………………
 • Hệ thống gặt:……………………………………………………………………………………………….
 • Hệ thống lái:………………………………………………………………………………………………..
 • Thùng chứa:…………………………………………………………………………………………………
 • Năng suất thu hoạch:…………………………………………………………………………………….
 • Ngày bắt đầu hoạt động:………………………………………………………………………………..
 • Thời gian đã sử dụng:……………………………………………………………………………………
 • Hiện trạng máy:……………………………………………………………………………………………
 • Phụ tùng:……………………………………………………………………………………………………..
ĐIỀU 2. NỘI DUNG THOẢ THUẬN

– Thời hạn thuê máy gặt:…………………………………………………………………………

– Bên B sử dụng máy để gặt lúa trên diện tích đất:…………………………. tại……………………………………..

– Thời gian gặt:………………………………………………………………………………………

– Bên B cử người đến bãi máy của bên A tại địa chỉ:……………………… để tiến hành làm thủ tục thuê, lấy máy và điều khiển máy về cơ sở của mình.

– Sau khi hết thời hạn, bên B đánh máy về lại kho bãi của bên A.

ĐIỀU 3. ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN

– Giá cho thuê máy:……………………………………. VAT (10%):…………………….
-> Tổng giá trị hợp đồng:…………………………………………………………………………….

– Bên B đồng ý đặt cọc cho bên A giấy tờ, chứng từ/ tiền mặt có giá trị như sau:
+…………………………………………………………
+…………………………………………………………

– Thời gian đặt cọc :………………………………………………………………………………

– Địa điểm đặt cọc:………………………………………………………………………………..

– Sau khi đã bàn giao đầy đủ giất tờ, tiền đặt cọc hợp lệ thì bên A tiến hành thủ tục giao máy cho bên B

ĐIỀU 4: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hết hạn hợp đồng và thủ tục thanh toán hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ….ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

5. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc và đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới sản phẩm;

6. Trường hợp bên A có thay đổi về số lượng bao bì in, thì bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản và chịu chi phí phát sinh đó. Nếu in thêm thì bên A có trách nhiệm thanh toán bổ sung cho bên B theo đơn giá đã thoả thuận trong hợp đồng.

7. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Các tài liệu sau là một bộ phận không thể tách rời khỏi hợp đồng:

– Bản sao có chứng thực giấy đăng ký doanh nghiệp của hai bên;

– Bản sao phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của bên A;

– Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động in của bên B;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy in của bên B;

-….

2. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

3. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

4. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN IN
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191