Trang chủ - Biên bản chấm dứt hợp đồng

Biên bản chấm dứt hợp đồng

Mẫu Biên bản chấm dứt hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……… , ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Số ……/BBCDHĐ/….

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 ;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005 ;
 • Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …./……. giữa Công ty ….. và …… đã ký ngày …… ;
 • Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên ;

Hôm nay  , ngày … tháng …. năm ….. tại …… , chúng tôi gồm :

BÊN A ( Bên mua )

 • Ông ……
 • Địa chỉ ….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

BÊN B ( Bên bán )

 • Công ty ……
 • Địa chỉ …..
 • Đại diện ……….. Chức vụ ……
 • Điện thoại …………..Fax ………..
 • Mã số thuế ……
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng ………

Bên A và Bên B đồng ý ký biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán số …./…. , đã ký ngày ….. theo các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1 . THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Căn cứ theo hợp đồng số ….. giữa Bên A và Bên B ký ngày …. , sau khi nhận thấy mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ , các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ý vào văn bản này .

ĐIỀU 2 . NGHĨA VỤ HOÀN THÀNH

2.1 . Bên B đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số …. như sau :

 • Hàng hóa :
 • Số lượng :

2.2 . Bên A đã hoàn tất việc thanh toán cho Bên B theo giá trị Hợp đồng số ….. với số tiền là ….. theo thông tin chuyển khoản :

 • Chủ tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :

ĐIỀU 3 . NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1 .  Bên B có  nghĩa vụ  bảo hành miễn phí cho Bên A trong vòng …. tháng tại nơi sử dụng là …….

Thời hạn bảo hành từ ngày …………… đến hết ngày ……………….

Bên B nhận được thông báo sự cố sau chậm nhất là 48 giờ sẽ có mặt tại nơi sử . dụng để khắc phục sự cố .

Bên B không bảo hành với các lỗi do rơi vào nước , sai nguồn lưới điện , để người không có chuyên môn sử dụng hoặc do bên thứ ba sửa chữa thiết bị .

3.2 . Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện lỗi của hàng hóa để Bên B kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành . Lỗi hư hỏng phải xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa Bên B .

Nếu Bên A không thông báo kịp thời cho Bên B theo quy định biên bản thì mọi thiệt hại về hàng hóa sẽ do Bên A chịu trách nhiệm .

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.
– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.
– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên
– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

BÊN A

 

(Ký tên , đóng dấu )

BÊN B

 

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN