Trang chủ - Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng

Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng

Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể tuân thủ thỏa thuận trong hợp đồng giữa các bên.


CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v: Đề nghị tuân thủ hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TUÂN THỦ HỢP ĐỒNG

Kính gửi: – Công ty………………

(Địa chỉ:…………………………………………….)

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã ký Hợp đồng…………… với Quý công ty. Theo quy định tại điểm…. Khoản…. Điều……. Hợp đồng…………. thì Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…./…../……., cụ thể:

“…”

(Bạn trích quy định chứng minh tại thời điểm hiện tại, hợp đồng mà bạn nhắc tới đã có hiệu lực pháp lý)

Tuy nhiên, vào ngày…/…/…… Quý công ty…………

(Bạn đưa ra thông tin về hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn tới việc bạn làm công văn này, như việc chủ thể có nghĩa vụ không tuân thủ hợp đồng,…)

Do vậy, chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Quý công ty để đề nghị Quý công ty tuân thủ hợp đồng………………….. mà chúng ta đã ký kết vào ngày…/…./……

Kính mong Quý công ty xem xét và đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191