Trang chủ - Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Số:

Căn cứ vào Hợp đồng thuê đất số … ký ngày … giữa Ông Nguyễn Văn A và Bà Nguyễn Thị B.

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại Phòng Công chứng X, Chúng tôi gồm

BÊN CHO THUÊ ĐẤT (bên A)

Ông: Nguyễn Văn A

Sinh ngày:

CMT số:

Địa chỉ thường trú:

BÊN CHO THUÊ ĐẤT (bên B)

Bà: Nguyễn Thị B

Sing ngày:

CMT số:

Địa chỉ thường trú:

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng số… với nội dung sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê đất kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 2. Bên A xác nhận lại phần đất cho thuê và bên B thanh toán đầy đủ tiền thuê cho bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê đất, hai bên đã tự giải quyết xong và không còn bất kỳ vướng mắc nào.

Điều 3. Hai bên cam kết không trách chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày biên bản thanh lý được hai bên ký kết, Phòng Công chứng X chứng nhận, Hợp đồng thuê đất số … không còn giá trị.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng Công chứng X giữ 01 bản.

          BÊN A                                                              BÊN B


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN