Trang chủ - Công văn đính chính số liệu

Công văn đính chính số liệu

Công văn đính chính số liệu là văn bản được lập ra để đính chính những thông tin, số liệu bị sai sót nhằm đảm bảo sự chính xác của thông tin, quyền và nghĩa vụ liên quan.

CÔNG TY TNHH A
BAN GIÁM ĐỐC
Số:
V/v đính chính số liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần X

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Công ty chúng tôi gửi tới Quý công ty bản Hợp đồng mua bán hàng hóa số … giữa Công ty chúng tôi và Quý công ty. Do sai sót trong quá trình soạn thảo nên Công ty chúng tôi đã nhập sai số lượng hàng hóa cần cung cấp. Do đó, Công ty chúng tôi xin đính chính như sau:

Nội dung cần đính chính:

……………………………..

Nội dung đính chính:

…………………………………….

Công ty chúng tôi kính gửi Quý Công ty Công văn số … về việc đính chính số liệu Hợp đồng mua bán hàng hóa số … . Kính mong Quý công ty xem xét và phản hồi sớm cho Công ty chúng tôi.

Trân trọng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ….
– Lưu: VT.BGĐ.
TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC      

Nguyễn văn A    

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191