Trang chủ - Bản tường trình vi phạm giao thông

Bản tường trình vi phạm giao thông

Bản tường trình vi phạm giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……, tháng…., năm…….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V.v vi phạm giao thông)

Kính gửi: Công an.…………………………..………………………

Họ tên tôi là:……………………………………………..………………………..

Sinh ngày:………………………

Địa chỉ thường trú :………………………………………………………………..

Số CMND:………………………………………

Số điện thoại:………………………………

Email:……………………………………..………………………………………

          Nội dung tường trình:

Vào hồi ….. giờ, ngày….. tháng…..năm……, tại ………………… tôi khi tham gia giao thông đã…………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trong bản tường trình này là đúng sự thật.

Cán bộ giải quyếtNgười làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191