Trang chủ - Biên bản bình bầu thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Biên bản bình bầu thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Biên bản bình bầu thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

BIÊN BẢN BÌNH BẦU THI ĐUA

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Hôm nay, vào… giờ…… phút, ngày….. tháng….. năm…………… tại……….

Chúng tôi gồm:

– Thành phần tham dự:

Chủ toạ cuộc họp: Giáo viên tổng phụ trách Đội – Cô ……………………

Giáo viên chủ nhiệm của các lớp tiểu học:

+ Số giáo viên chủ nhiệm có mặt:……………………………………………………..

+ Số giáo viên chủ nhiệm vắng mặt:………………………………………………….

– Người lập biên bản:…………………………….. – Chức vụ:……………………….

NỘI DUNG

          Căn cứ vào Hướng dẫn số 03/2019 của Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Hà Đông về tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 cho các lớp tiểu học, giáo viên tổng phụ trách Đội chủ trì phiên bình bầu xếp loại thi đua bao gồm:

1. Phong trào thi đua trồng cây

2. Phong trào thi đua trang trí lớp học

3. Phong trào thi đua văn nghệ

4. Phong trào thi đua vở sạch chữ đẹp

5. Phong trào thi đua hoa điểm tốt

          Sau khi đưa ra từng phong trào thi đua để bình bầu thì được kết quả các lớp có thành tích cao nhất đối với từng phong trào để đề nghị Ban Giám hiệu khen thưởng như sau:

1. Phong trào thi đua trồng cây – Lớp……………… Số phiếu…………………..

2. Phong trào thi đua trang trí lớp học – Lớp……………. Số phiếu…………….

3. Phong trào thi đua văn nghệ – Lớp………………. Số phiếu…………………..

4. Phong trào thi đua vở sạch chữ đẹp – Lớp……………. Số phiếu…………….

5. Phong trào thi đua hoa điểm tốt – Lớp………….. Số phiếu…………………..

Cuộc bình bầu kết thúc vào… giờ……… phút, ngày….. tháng….. năm…….

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
(Kí và ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191