Trang chủ - Mẫu đề nghị kỷ luật học sinh

Mẫu đề nghị kỷ luật học sinh

Mẫu đề nghị kỷ luật học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

………………….., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT

Kính gửi: – Thầy ………-Hiệu trưởng trường……

BGH Trường …………

  • Căn cứ theo Nội quy nhà trường;
  • Căn cứ theo bản tường trình của em A……………………………………..;
  • Căn cứ theo các quy định khác có liên quan.

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………

Đại diện cho:…………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………

Đơn vị làm việc:………………………………………………..

Số điện thoại:……………

Tôi xin trình bày với BGH một việc như sau:

Vào hồi …..giờ……phút ngày …… tháng…… năm……. tôi nhận được một bản tường trình về việc học sinh A đã có hành vi …………………………………….. Sau khi tiếp nhận đơn, tôi đã đi đến trực tiếp địa điểm xảy ra vụ việc và xác minh sự việc, tôi xin khẳng định là có hành vi của em A gây ra. Hành vi của em A đã vi phạm nghiêm trọng vào nội quy của nhà trường, có thể mang lại nhiều tiếng xấu và làm giảm uy tín của trường chúng ta.

Theo như quy định tại nội quy nhà trường, tại Điều …………………………. hành vi của em A phải chịu mức kỷ luật ………………. Để đảm bảo xử phạt chính xác cũng như bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của em A và làm gương cho các học sinh khác trong trường, tôi đề nghị BGH lập ra hội đồng kỷ luật xử lý trường hợp của em A.

Kính mong BGH xem xét, cân nhắc.

Tôi gửi kèm theo đơn này là: bản tường trình của em A; biên bản hiện trường nơi em A vi phạm.

Tôi xin chân thành cám ơn!

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191