Trang chủ - Tờ trình đề nghị khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tờ trình đề nghị khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tờ trình đề nghị khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.HÀ ĐÔNG
Số:…/…/TTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..  

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020-2021

Kính gửi: Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

          Căn cứ Hướng dẫn xét khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội số….;

          Căn cứ Công văn hướng dẫn số…. ngày…..của Ban Tổ chức Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng Đảng viên;

          Căn cứ kết quả công tác Đảng và thi đua phong trào trong năm… của các Đảng viên và kết quả Hội nghị Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông.

          Ban Thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo Q. Hà Đông làm tờ trình đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội:

1. Xét, đề nghị tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020-2021;

2. Xét, đề nghị tặng Giấy khen của Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội cho ………………………………………. tập thể và ………………… cá nhân(có danh sách kèm theo) vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020-2021,

          Rất mong sự quan tâm, ủng hộ của Ban thường vụ Đảng bộ Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội để động viên công tác Đảng của các cán bộ Đảng viên.

Nơi nhận:
– Ban thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
– Lưu VP
TM CHI BỘ PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG BÍ THƯ
(Kí tên, đóng dấu)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191