Trang chủ - Đơn xin xác nhận là con duy nhất

Đơn xin xác nhận là con duy nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN LÀ CON DUY NHẤT

V/v là con duy nhất trong nhà

Kính gửi: – Chủ tịch UBND xã/phường………………………………………………

  • Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi là con trai duy nhất của ông ……………………sinh năm …….. bà……………….sinh năm …………. đang sinh sống tại địa chỉ………………………………………………………….. Vào ngày ……. tôi nhận được giấy báo thực hiện nghĩa vụ quân sự của xã. Tuy nhiên bố mẹ tôi đã già và là thương binh không còn khả năng lao động, tôi là con trai duy nhất và là lao động chính của gia đình nên phải trực tiếp nuôi dưỡng nhân thân không còn khả năng lao động.

Lý do xin xác nhận: Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Căn cứ pháp lý: Điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

Nay tôi làm đơn này, xin đồng chủ Chủ tịch UBND  xã/phường xác nhận cho tôi là con duy nhất của ông……………………. bà……………………để tôi hoàn thiện thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Sổ hộ khẩu;
Giấy chứng nhận thương binh;  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191