Trang chủ - Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

………, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN NHẬP HỌC TRÁI TUYẾN LỚP 1

(V/v: xin nhập học trái tuyến lớp 1)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học………………………………………

Tôi tên là:…………………………………………………………………………….

Số CMTND:……………                   Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:………………

Nghề nghiệp:……………………….                               Nơi công tác:……………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ email (nếu có):…………………………………………………………………

Tôi làm đơn này xin đăng ký nhập học trái tuyến lớp 1 cho……… tôi là:

Họ và tên:…………………………..                     Giới tính:………………………

Sinh ngày:…………………………..                     Nơi sinh:……………………….

Họ và tên bố:……………………….                     Sinh năm:………………………

Nghề nghiệp:………………………..                     Nơi công tác:……………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ:……………………….                     Sinh năm:……………………….

Nghề nghiệp:………………………..                     Nơi công tác:……………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………..

Hiện nay cháu đang sống với:……………………. tại ………………………………..

Tên chủ hộ…………………………..                    Số điện thoại……………………

Cháu đã theo học Mẫu giáo tại trường:…………………………………………………………..

Vì lý do…………….(nêu lý do không thể học đúng tuyến)…. nên gia đình tôi có nguyện vọng xin cho cháu theo học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngày                         – Hai buổi/ngày có bán trú

Gia đình tôi rất mong nhà trường xem xét và chấp thuận cho cho cháu được theo học lớp 1 tại Trường Tiểu học……….. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                           NGƯỜI LÀM ĐƠN

– 01 bản sao giấy khai sinh;                                            (ký và ghi rõ họ tên)

– 01 bản sao sổ hộ khẩu số…;


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191