Trang chủ - Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị

Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị

Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Hôm nay, vào lúc ……giờ, ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:…………….

Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên Giao

Ông/bà:…………………….

Chức vụ: …………………………

Điện thoại: …………………

Bên B: Bên Nhận

Ông/bà:…………………………

Chức vụ: ……………………….

Điện thoại: ……………………….

Nội dung:

Các bên đã tiến hành xác nhận lắp đặt thiết bị với nội dung như sau:

Tên thiết bị:…………………………

Số lượng:…………………………

Chất lượng thiết bị:…………………..

Quy cách:………………………

Bản vẽ lắp đặt thiết bị:………………..

Thông số kĩ thuật:……………………

Xuất xứ:…………………………

Tình trạng sử dụng:………………………

Vị trí lắp đặt thiết bị:……………………

3.Kết luận

Hai bên đã xác nhận với nhau về các thông tin trên cho việc lắp đặt thiết bị.

Biên bản sẽ lập thành hai bản, mỗi bên giữ 1 bản , có giá trị tương đương nhau.

Bên GiaoBên Nhận

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191