Trang chủ - Đơn xác nhận quyền thừa kế

Đơn xác nhận quyền thừa kế

UBND HUYỆN LÂM THAO
Số:…./2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN QUYỀN THỪA KẾ

UBND HUYỆN LÂM THAO

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

XÁC NHẬN:

Bà: NGUYỄN LINH TRANG                               Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985                    Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319735132

Ngày cấp: 17/01/2018                     Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0340712530

Giấy này được cấp để xác nhận quyền thừa kế của bà NGUYỄN LINH TRANG đối với di sản của:

Ông: NGUYỄN MINH HOÀNG                          Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/12/1950                    Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319513273

Ngày cấp: 17/01/2010                     Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Thời điểm mất: 9 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2020

Giấy chứng tử số 121                       Ngày cấp:10/08/2020

Nơi cấp: UBND thị trấn Hùng Sơn

Tài sản để lại cho bà Trang gồm:

Thửa đất số 167                    Tờ bản đồ số: 02

Địa chỉ tại: Số nhà 15, Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Diện tích thửa đất: 170m2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: BI 4939

Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: 0123; Ngày cấp 15/06/1978

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LÂM THAO

(Ký, ghi rõ và đóng dấu)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191