Trang chủ - Đơn xin cải chính năm sinh

Đơn xin cải chính năm sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

ĐƠN XIN CẢI CHÍNH NĂM SINH

  • Căn cứ Luật hộ tịch 2014;

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Họ và tên tôi là: LÊ THUÝ HIỀN                                Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/1/1989              Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 166, Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan cải chính lại năm sinh của người có thông tin dưới đây

Họ và tên: LÊ THUÝ HẰNG                             Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/08/ 2020            Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Phú Thọ

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, tôi đã tiến hành đăng ký khai sinh cho cháu LÊ THUÝ HẰNG. Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy khai sinh tôi phát hiện ra ngày sinh của cháu hoàn toàn không khớp với ngày sinh gia đình tôi đã cung cấp.

Căn cứ vào quy định tạiKhoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về cải chính hộ tịch:

 Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.” 

Chính vì vậy, tôi mong quý cơ quan có thể sớm xác minh và xử lí để đảm bảo quyền lợi cho cháu.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:
Giấy chứng sinh tại bệnh viện của cháu  
Phú Thọ, ngày 18 tháng 8 năm 2020
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)        
LÊ THUÝ HIỀN  

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191