Trang chủ - Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

(V/v: xin miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn)

Kính gửi: – Đảng uỷ…………………

– Chi bộ Đảng………………………

  • Căn cứ Quy định 29-QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng;
  • Căn cứ Hướng dẫn 09-HD/BTCTW.

Tôi tên là:……………            Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân:……………   Nơi cấp:…………….     Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:………………………

Nơi ở hiện nay:……………………

Vào Đảng ngày:…. tháng… năm…..                  

Được công nhận ngày:…. tháng… năm…

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại chi bộ Đảng………..

Tôi làm đơn này xin trình bày với chi bộ một việc như sau:

Hiện này, tôi đã…….tuổi, do tuổi đã cao, sức khoẻ đã bị giảm sút nhiều, khả năng đi lại bị hạn chế nên tôi không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ. Bên cạnh đó, căn cứ theo Điểm 7, Quy định 29-QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng:

Điều 7: Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng

7.1- Đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham gia sinh hoạt đảng được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ xem xét, quyết định. Chi ủy hoặc bí thư chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết

…..”

Do đó, tôi làm đơn này báo cáo và kính xin chi bộ xem xét và cho tôi được miễn công tác và sinh hoạt Đảng vĩnh viễn.

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                          Người làm đơn

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế…….                                (ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191