Trang chủ - Tổng hợp Đơn xin xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở

Tổng hợp Đơn xin xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở

Đơn xin xây, sửa chữa, cải tạo nhà ở là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để xin phép các chủ thể có thẩm quyền để thực hiện việc xây mới/ sửa chữa nhà tại địa phương theo quy định của pháp luật xây dựng. Nói cách khác, đây là văn bản được cá nhân sử dụng với mục đích xin Giấy phép xây dựng.

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản: cá nhân, hộ gia đình có mong muốn cải tạo, sửa chữa nhà thuộc quyền sở hữu của mình….

1. Mẫu Đơn xin phép cải tạo, sửa chữa nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày…….tháng……năm…..

ĐƠN XIN PHÉP CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ

Kính gửi ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG……….

Tôi là:………Sinh ngày…………

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………cấp ngày …/…/… tại……………

Hộ khẩu thường trú: ………

Nơi ở hiện tại: ………………

Số điện thoại liên hệ: ……………

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan một việc như sau:

Hiện tại, tôi và gia đình sinh sống trong ngôi nhà tại………. Ngôi nhà đó đã có từ thời cụ tôi cách đây gần 50 năm và từ lần xây dựng đó, nhà tôi chưa sửa chữa, cải tạo bao giờ. Cách đây 02 ngày (ngày…/…/…), có một trận mưa to khiến nhà tôi bị dột không thể ở trong đó được nữa. Vì vậy, tôi kính đề nghị Qúy cơ quan cho phép gia đình tôi được sửa chữa mái tôn của ngôi nhà.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi đến quý cơ quan các giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Bản vẽ chụp hiện trạng mái tôn của gia đinh tôi.

Kính mong cơ quan xem xét và xử lý nhanh chóng yêu cầu của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu Đơn xin sửa nhà cấp 4


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY SỬA NHÀ CẤP 4

(Sửa chữa nhà cấp 4)

 • Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng,

Kính gửi: UBND quận Đống Đa

 1. Tên chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn B

– Người đại diện: Ông Nguyễn Văn B       Chức vụ: Chủ sở hữu nhà ở

– Địa chỉ liên hệ: Số nhà 68, đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0912345678

 1. Hiện trạng công trình: Nhà ở cấp 4, mái ngói

– Lô đất số: 50                                               Diện tích 50 m2.

– Tại: số 68, đường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

– Loại công trình: Nhà ở đô thị                   Cấp công trình: 4

– Tổng diện tích sàn: 50 m2

– Chiều cao công trình: 3.5 m

– Số tầng: 1

 1. Nội dung đề nghị cấp phép: Sửa chữa nhà cấp 4

– Loại công trình: Nhà ở đô thị                   Cấp công trình: 4

– Diện tích xây dựng tầng 1: 50 m2.

– Tổng diện tích sàn: 50 m2

– Chiều cao công trình: 3.5 m

– Số tầng: 1

 1. Đơn vị chủ nhiệm thiết kế: Công ty TNHH ABC

– Chứng chỉ hành nghề số: 89 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 22/10/2015

– Địa chỉ: Số 78 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 0245555666

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: 02 tháng.
 2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 678 (chứng thực);
 • Ảnh chụp hiện trạng công trình trước khi sửa chữa.
 Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn B

3. Đơn xin xây mới nhà cấp 4

Trong trường hợp bạn chỉ muốn làm đơn xin xây mới nhà cấp 4 với mục đích thông báo cho chủ thể có thẩm quyền biết về việc bạn sẽ tiến hành xây mới nhà cấp 4 (tức là trường hợp xây nhà cấp 4 của  bạn không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng), hay đơn giản là bạn không phải thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Bạn có thể dựa vào mẫu đơn dưới đây để trình bày (đây không phải mẫu bắt buộc chủ thể phải áp dụng do pháp luật hiện nay không có mẫu cụ thể) về thời điểm khởi công xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN PHÉP XÂY MỚI NHÀ CẤP 4

(V/v: Thông báo thời điểm khởi công xây dựng nhà cấp 4 tại địa chỉ………………………)

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…………………

– Ông:…………………. – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã……………

– Căn cứ Luật xây dựng năm 2014.

Thông tin người xin xây sửa nhà cấp 4

Tôi tên là:…………………………. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do Công an………… cấp ngày…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Nội dung xin phép

Tôi xin phép trình bày sự việc sau:

……………………

(Trình bày về lý do dẫn tới việc xây dựng mới/sửa chữa nhà cấp 4)

Căn cứ Điều 89 Luật xây dựng năm 2014:

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

1.Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2.Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a)Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b)Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c)Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d)Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ)Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e)Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g)Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h)Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i)Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k)Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l)Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

…”

Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng mới/sửa chữa nhà cấp 4 của mình. Do đó, tôi làm đơn này xin được thông báo cho Quý cơ quan về việc tiến hành xây dựng mới/ sửa chữa nhà cấp 4 tại địa chỉ:………………………………………………. Được chứng nhận đăng ký quyền sở hữu nhà ở/ tài sản gắn liền trên đất/ quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số………………… do Sở TN&MT cấp ngày… tháng… năm…..

Cụ thể, tôi sẽ tổ chức khởi công xây dựng từ thời điểm …..giờ …. phút, ngày… tháng… năm…..

Với một số nội dung sau:

……………………………………………

……………………………………………

(trình bày về một số yếu tố như diện tích xây, thời gian dự định sẽ hoàn thành,… nếu thấy cần thiết)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu sau:

…………………………… (liệt kê các tài liệu gửi kèm chứng minh cho việc yêu cầu của bạn là hợp pháp)

 Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Tỉnh C, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ Ở

Kính gửi : Ông Nguyễn Văn B trưởng phòng quản lý xây dựng UBND quận B tỉnh C

 • Căn cứ vào luật xây dựng 2014
 • Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tên tôi là : Nguyễn văn A                        ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                             ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an tỉnh C

Hộ khẩu thường trú : Số 1, phường A, quận B, tỉnh C

Nơi cư trú hiện tại    :Số 1, phường A, quận B, tỉnh C

Thông tin liên           :  SDT 0388280913

Vì lý do không mong muốn vào ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại phường A có xảy ra hỏa hoạn khiến căn nhà tôi đang sinh sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng , bởi vậy chúng tôi muốn xin giấy phép sửa chữa tại nơi sinh sống hiện tại.

Thông tin sửa chữa tại số nhà 1 phường A , quận B , tỉnh C

Diện tích : 120m2

Tầng 1: 60m2

Tầng 2: 60m2

Chiều cao nhà ở: 7,2m

Tầng 1 :4m

Tầng 2: 3,2m

Căn cứ vào điểm b khoản 7 điều 79 luật xây dựng 2014

 • Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Thiết kế  nhà ở chúng tôi đáp ứng nhu cầu thiết kế nhà ở riêng lẻ nhỏ hơn 250m2 và dưới 3 tầng hoặc có chiều cao 12m

Căn cứ vào khoản 1 và 2 điều 93 luật xây dựng

93.1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

93.2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Chúng tôi hoàn toàn đủ điều kiện và có quyền được xin giấy phép sửa chữa xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Từ những căn cứ trên , tôi xin  phòng xây dựng UNBD huyện B thực hiện

 • Cấp giấy phép sửa chữa cải tạo nhà ở cho chúng tôi

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật

Kèm theo đơn này là

 • Bản sao sổ hộ khẩu tại mảnh đất số 1 phường A, quân B thành phố C
 • Bản thiết kế công trình sửa chữa
 • Hình ảnh nhà ở mong muốn được sửa chữa

Người viết đơn

                                                            A                                                                      

Nguyễn Văn A

5. Đơn xin sửa chữa nhà ở

Trong trường hợp việc này chỉ cần thông báo thời điểm khởi công xây dựng, bạn có thể trình bày theo đơn dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN SỬA CHỮA NHÀ Ở

(V/v: Sửa chữa nhà ở cấp………. tại khu vực……………..)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……….

– Ông:……………… – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ………

– Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

– Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;

– Căn cứ nhu cầu của bản thân.

Tên tôi là: ……………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………

Chỗ ở hiện nay ……………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, chủ sở hữu ngôi nhà tại  địa chỉ…………………………….. được cấp Giấy chứng nhận số………………… ngày…./…../……..)

Vói lý do sau:

………………………………….

(bạn đưa ra hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn muốn sửa chữa nhà cũng như làm đơn xin sửa chữa nhà, ví dụ, do nhà xuống cấp dẫn đến mất an toàn khi sử dụng,…)

Tôi làm đơn này để thông  báo cho Quý cơ quan biết về thời điểm khởi công xây dựng để sửa chữa căn nhà trên của tôi. Cụ thể:

………………………………………

(Bạn đưa ra các thông tin cụ thể về việc khởi công xây dựng theo kế hoạch)

Ngoài ra, tôi xin gửi kèm theo đơn này:

1./……

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng tài liệu, văn bản, chứng cứ bạn gửi kèm theo, trong đó phải có hồ sơ thiết kế xây dựng)

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Mẫu Đơn xin sửa chữa nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

********

………………, ngày…..tháng.…năm…….

ĐƠN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG – SỬA CHỮA NHÀ

 • Căn cứ Luật xây dựng năm 2014
 • Căn cứ Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

 Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận/huyện/thị xã:…………………..

Tôi tên là:………………………………………………Sinh năm ………………………

CMND số:………………………………….Cấp ngày……………… Tại………….

Thường trú tại nhà số:……..đường………..Tổ…………….. Phường……………………. Quận……………….. Thành phố……………………………..

Xin phép xây dựng / sửa chữa căn nhà số …………Ðường……………………………… Phường ………………Quận …………………………..

Thuộc quyền sở hữu của …………………………………………………………………………

Giấy phép công nhận quyền sở hữu nhà số: …………..ngày …. do ai cấp …………

Giấy giao đất số : ……………………… ngày ………………………………………………….

 HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

– Tại:…………………. . ……………………….……………………………

– Phường (xã) …………….……Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: ………………………….…………………………………

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

– Cấu trúc : Móng . ……………….,vách …………..,Cột……………….,Mái………………

– Diện tích khuôn viên: …………m2

(Ngang : …………m , Dài: …………m)

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2. Diện tích mở rộng thêm:……………..

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Giấy tờ kèm theo

 • Chủ quyền nhà đất.
 • Bản vẽ xin phép.
 • Hồ sơ kiểm định móng.
 • Chứng minh ND + Hộ khẩu , tờ khai thuế trước bạ ( tùy từng quận )

7. Mẫu Đơn xin sửa chữa nhà, công trình công cộng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-***—————–

.…………………., ngày …… tháng ……. năm 2019

ĐƠN XIN SỬA CHỮA NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN …………………………

Tôi là: ………………………… Sinh năm: ………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………… cấp ngày ………………………… tại ……………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………..

Chỗ ở hiện nay tại: ……………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

Đại diện cho hộ gia đình tại ………………………………… trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Tôi và gia đình hiện đang sinh sống cùng nhau tại nhà ở tại địa chỉ ………………….. Ngôi nhà chúng tôi đang sinh sống đã được xây dựng từ năm …………………. với diện tích ………, số tầng ……. với tổng diện tích sàn ……m2 . Đến nay, công trình đã có dấu hiệu hư hỏng nặng, nứt tường nặng, gây cản trở và tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn cho đời sống sinh hoạt của gia đình tôi.

Do đó, tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho tôi được sửa chửa, cải tạo nhà ở địa chỉ trên. Nội dung sửa chữa như sau:

Diện tích sửa chữa: …….m2;

Chiều cao công trình: ……………….m

Số tầng sau khi sửa chữa: …………… tầng;

Thời gian sửa chữa dự kiến: …………………. tháng

Tôi xin cam đoan làm theo đúng nội dung nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:Người làm đơn
– Chứng minh nhân dân người gửi đơn  
– Sổ hộ khẩu của người gửi đơn;
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi có công trình;
– Hình ảnh thực trạng căn nhà/công trình;
 

8. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Ngoài ra, trường hợp xin sửa chữa nhà ở/công trình công cộng, cá nhân/tổ chức có thể sử dụng mẫu cấp phép xây dựng do thuộc trường hợp phải xin cấp phép xây dựng theo quy định. Mẫu này do Bộ xây dựng ban hành như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Sửa chữa, cải tạo)

Kính gửi: …………… (ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN ……. nơi có công trình)

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ………………

– Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: ………………………

– Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………

– Số điện thoại: ……………………………

2. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: ……………………

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

– Tỉnh, thành phố: ………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

6. Cam kết: 

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

 …… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

9. Hướng dẫn làm Đơn xin xây, sửa chữa, cải tạo nhà

Nhà ở với đặc thù xây dựng đơn giản, nhưng để đảm bảo tuân thủ quy định nhà nước về xây dựng, bất kỳ hoạt động xây dựng nào cũng cần có sự thông báo, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền thông thường là Ủy ban nhân dân cấp xã, phường địa phương.

Cách viết đơn: Đơn cần được trình bày theo mẫu, ngắn gọn, rõ ràng, đảm bảo các thông tin cần thiết, trung thực, có gửi kèm bản thiết kế sơ bộ nếu có, nêu rõ mục đích xây dựng, cam kết không gây ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh, quy cách xây dựng, diện tích xây dựng và thời gian tiến hành việc xây dựng.

10. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa nhà ở theo Thông tư 15/2016/TT-BXD


Theo quy định của pháp luật xây dựng thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cần có Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Đơn này được thể hiện theo mẫu được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………………

1.Thông tin về chủ đầu tư:

-Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

-Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

-Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

-Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

-Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

-Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

2.Thông tin công trình:

-Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

-Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

-Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

-Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

-Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

3.Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đi với công trình không theo tuyến:

-Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

-Diện tích xây dựng: ……… m2.

-Cốt xây dựng: ……… m

-Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

-Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đt, tầng lửng, tum).

-Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tng lửng, tum)

3.2. Đi với công trình theo tuyến trong đô thị:

-Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

-Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

-Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

-Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

-Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối vi công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

-Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

-Diện tích xây dựng: ……….m2.

-Cốt xây dựng: …………m

-Chiều cao công trình: ……..m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

-Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ………………………………

-Diện tích xây dựng: ……………..m2.

-Cốt xây dựng: …………..m

-Chiều cao công trình: ……………….m

-Nội dung quảng cáo: …………………….

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

-Cấp công trình: ………………..

-Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

-Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

-Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

-Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

-Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

-Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

-Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

-Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

-Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

-Giai đoạn 1:

+Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

+Diện tích xây dựng: …….m2.

+Cốt xây dựng: ………m

+Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

-Giai đoạn 2:

+Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đi với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

-Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

-Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tnh, thành phố).

-Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

-Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

-Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

-Tên dự án: ……………………………………

+Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

-Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+Công trình số (1-n)(tên công trình)

*Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

*Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

3.10. Đi với trường hợp di dời công trình:

-Công trình cần di dời:

-Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

-Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

-Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

-Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

-Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

-Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

-Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

-Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

-Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

-Số tầng: ……………………………………………………………………………..

4.Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

-Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

-Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

-Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

-Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

-Địa chỉ: …………………………………………………………………………

-Điện thoại: ………………………………………………………

-Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5.Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:

Thời gian dự tính là: ……… tháng.

6.Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 –

2 –

 …… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

 

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng đơn, không biết nên viết đơn như thế này, hãy liên hệ ngay Hotline 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài trực tuyến mọi lúc, mọi nơi là giải pháp luôn luôn đem lại sự hài lòng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của loại hình văn bản này.

Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình viết mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được pháp luật quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi có hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Ngoài ra, các mẫu đơn hành chính cũng có thể là các dạng đơn được cung cấp sẵn tại những cơ quan hành chính cụ thể, nhắm tới một yêu cầu cụ thể. Đây cũng là những mẫu đơn không thể thay đổi và được ban hành dựa theo Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận không thuộc các dạng bắt buộc phải theo quy định là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

 • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
 • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191