Trang chủ - Quyết định ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Giám đốc

Quyết định ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Giám đốc

Mẫu Quyết định ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Giám đốc trong thực hiện công tác.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY CP

 

ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……/ – HĐQT

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ủy quyền thực hiện các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Giám đốc trong thời gian Chủ Tịch Hội đồng quản trị không có mặt tại công ty)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của công ty;

Căn cứ Quy chế làm việc của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Ủy quyền cho ông………………. – Giám đốc công ty ……………….chịu trách nhiệm và thực hiện mọi công việc trong quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác hoặc không có mặt tại công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông………………………….. và các bộ phận liên quan của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như Điều 3;

 

– Lưu: Văn thư nội bộ, VP,…

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191