Trang chủ - Thông báo chậm lương

Thông báo chậm lương

Thông báo chậm lương, văn bản thông báo về việc chậm chi trả lương.

Thông báo chậm lương cán bộ, viên chức, người lao động trong một đơn vị, tổ chức đối với lương tháng theo ký kết trước đó.

Tổng quan Thông báo chậm lương

Thông báo chậm lương là văn bản của cơ quan/ tổ chức ban hành để thông báo về việc trả chậm lương cho cá nhân làm việc tại cơ quan/ tổ chức, trong nội dung của thông báo cần nêu rõ lý do chậm lương, dưới đây là một biểu mẫu văn bản thông báo chậm lương:

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo chậm lương

TÊN CÔNG TY…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB -…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO CHẬM LƯƠNG

Về việc chậm lương tháng…./năm…. 

Kính gửi: – Toàn thể cán bộ, nhân viên trong nội bộ Công ty

Nêu lý do chậm lương: ……………………………………………………………………………

Thời gian trả lương sẽ là vào ngày…/…/…..

Công ty trân trọng thông báo để toàn bộ nhân viên được biết./.

Nơi nhận:- Phòng Tài chính- Kế toán(để biết và t/h);

 

– Phòng Hành chính nhân sự(để biết);

– Cổng TTĐT Công ty(để đưa tin);

– Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191