Cam kết thu nhập

Mẫu Cam kết thu nhập


CHI CỤC THUẾ QUẬN …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT THU NHẬP

Kính gửi: Cơ quan quản lý thuế  …………………

  1. Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:……………………………………….
  2. Mã số thuế:…………………………………………………….
  3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:..

Nơi cấp:…………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

  1. Địa chỉ thường trú:…………………………………………
  2. Địa chỉ hiện tại:……………………………………………..
  3. Số điện thoại:…………………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm … tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại … nhưng ước tính tổng thu nhập không quá … triệu đồng … nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

(Ước tính cụ thể: …. triệu/tháng x … tháng = ….)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.    

… , ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191