Công văn đề nghị tạm ứng tài sản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị tạm ứng

Công văn đề nghị tạm ứng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tạm ứng trước một số tiền/tài sản/giá trị hợp đồng/…


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-…….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

V/v Đề nghị tạm ứng………..

——————

        Hôm nay, ngày… tháng…. năm….., thay mặt Phòng/ban……………., tôi làm công ăn này để kính đề nghị……………… tạm ứng…….. cho………….. do………………..

Với những lý do sau:

…………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn yêu cầu tạm ứng, trong đó, bạn phải đưa ra được những lý lẽ thuyết phục được các chủ thể có thẩm quyền rằng đề nghị bạn đưa ra là hợp lý và hợp pháp)

Tôi kính đề nghị ……………… xem xét và thực hiện đề nghị tạm ứng………….. cho…………………… với nội dung cụ thể như sau:

………………………………………

(bạn đưa ra số lượng, giá trị, thời gian,.. của việc thực hiện tạm ứng nếu chủ thể có thẩm quyền đáp ứng đề nghị tạm ứng )

Phòng/ban chúng tôi kính gửi ………… tới…………….. để Công ty/Phòng/Ban/…. xem xét đề nghị tạm ứng……….. trong…………… Kính mong…………. chấp nhận đề nghị trên của chúng tôi và thực hiện việc tạm ứng………………….. trong thời gian………………….

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191