Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Em lấy chồng là người nước ngoài (có đăng ký kết hôn), chồng em hiện đang ở nước ngoài còn em ở tại Việt Nam, em sắp sinh con tại Việt Nam, xin hỏi làm thế nào để cháu được mang họ cha?

Gửi bởi: THAO PHAM

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với trường hợp của bạn theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch thì bạn sẽ đăng ký khai sinh cho cháu bé theo thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, đồng thời theo quy định tại điểm e mục 1 phần II Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP thì họ và quê quán của con khi khai sinh được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ.

Căn cứ vào quy định trên thì khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con của bạn, cháu bé sẽ được mang họ của chồng bạn.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Hành chính tư pháp


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191