Quyền sở hữu nhà dùng vào việc thờ tự có bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án không?

Quyền sở hữu nhà dùng vào việc thờ tự có bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án không?

 

 

Người phải thi hành án có tài sản bất động sản là quyền sở hữu nhà ở nhưng được dùng vào việc thờ tự thì Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự có quyền kê biên, bán đấu giá tài sản không?

 

Gửi bởi: Huỳnh Thanh Châu

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bản án, quyết định của tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định của Trọng tài thương mại có hiệu lực pháp luật có hiệu lực phải được tổ chức thi hành. Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án thì Chấp hành viên cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án. Điều 95 Luật thi hành án dân sự quy định: việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác.

Do đó, trường hợp nếu người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án thì Chấp hành viên có quyền kê biên quyền sở hữu nhà của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án. Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 87 Luật thi hành án dân sự về tài sản không được kê biên chỉ áp dụng đối với tài sản là đồ thờ cúng thông thường theo tập quán ở địa phương.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191