Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

 Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

 

Theo quy định của pháp luật hiện nay những người nào phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự (THADS)? Nội dung chi phí cưỡng chế THADS gồm những khoản tiền nào?

Gửi bởi: M.T.T

Trả lời có tính chất tham khảo

 

Căn cứ Điều 28 Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30-9-2004 của Chính phủ và Thông tư số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26-9-2006 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thì tùy từng trường hợp cụ thể, chi phí cưỡng chế THADS do người phải THA, người được THA nộp hoặc ngân sách Nhà nước bảo đảm. Nội dung chi gồm các khoản sau đây:

1. Chi phí cho việc kê biên tài sản:

– Tiền bồi dưỡng cho hội đồng cưỡng chế họp bàn cưỡng chế THA, trực tiếp tổ chức cuộc cưỡng chế THA.

– Chi phí bảo vệ cưỡng chế: Chi cho những người trực tiếp tham gia bảo vệ (chấp hành viên, cảnh sát bảo vệ, nhân viên y tế, cán bộ THA, kiểm sát viên, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội…); chi phí mua nhiên liệu thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, thiết bị y tế cần thiết phục vụ cuộc cưỡng chế THA.

– Chi phí phòng cháy, nổ (nếu có): Thuê xe cứu hỏa, thuê thiết bị phòng cháy chữa cháy; thuê rà, phá bom, mìn và các phương tiện, thiết bị phòng cháy, nổ cần thiết khác.

– Chi phí xây ngăn: Chi phí nhân công, vật liệu, máy thi công và các khoản chi cần thiết khác phục vụ cho việc xây ngăn.

– Chi đo đạc, trích lục bản đồ trong trường hợp đất đai không rõ ràng để thực hiện cưỡng chế THA.

2. Chi phí cho việc định giá, định giá lại tài sản, chi phí bán đấu giá tài sản:

– Chi phí định giá, định giá lại tài sản: Chi cho các thành viên của hội đồng định giá họp định giá tài sản, chi giám định tài sản (nếu có).

– Chi phí bán đấu giá tài sản: Tiền thuê địa điểm, phương tiện phục vụ tổ chức bán đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan THADS trực tiếp tổ chức tiến hành bán đấu giá tài sản để THA. Phí bán đấu giá theo quy định và các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá trong trường hợp cơ quan THADS ủy quyền cho tổ chức bán đấu giá tài sản.

3. Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản.

4. Chi phí thông báo về cưỡng chế: Chi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, đài phát thanh, báo chí); chi cho những người có trách nhiệm tham gia vào buổi thông báo cưỡng chế THA (cán bộ THA, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội và các thành phần khác).

5. Các khoản chi phí cần thiết khác (nếu có).

Các văn bản liên quan:

Thông tư liên tịch 68/2008/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Nghị định 173/2004/NĐ-CP Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Trả lời bởi: MOJ Admin

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191