Bị tai nạn sau 1 tháng có còn khởi kiện đòi bồi thường được không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Bị tai nạn sau 1 tháng có còn khởi kiện đòi bồi thường được không?

Tôi bị tai nạn gãy chân và rạn dây chằng gối cách đây 1 tháng rồi, hồi đầu người gây ra tai nạn họ còn hay qua hỏi thăm và có đưa vài trăm nghìn thuốc men hoa quả, chúng tôi thấy họ tình cảm nên cũng thôi không kiện làm gì, tuy nhiên được 2 -3 lần khi thấy gia đình tôi không khiếu kiện gì thì họ cũng bỏ luôn, chúng tôi yêu cầu họ bồi thường tiền viện phí thì họ chỉ ậm ừ rồi cũng chẳng thấy đây. Vậy giờ mà tôi kiện thì có còn được không?


Bị tai nạn sau 1 tháng có còn khởi kiện đòi bồi thường được không?
Bị tai nạn sau 1 tháng có còn khởi kiện đòi bồi thường được không?

Luật sư Tư vấn Bị tai nạn sau 1 tháng có còn khởi kiện đòi bồi thường được không – Gọi 1900.0191

1./ Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 28 tháng 12 năm 2017

2./ Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

  • Bộ luật Dân sự 2015
  • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

3./ Luật sư trả lời

       Căn cứ Điều 584, 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại và nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.”

Theo đó, người bị thiệt hại và người gây thiệt hại có thể tự thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại, trong trường hợp không thể thỏa thuận hoặc bên gây thiệt hại không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Căn cứ Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại như sau:

Điều 588. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.”

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trong trường hợp bị tai nạn, người gây tai nạn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn. Trường hợp người gây tai nạn không thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mình, người bị tai nạn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Thời hiệu khởi kiện là 3 năm kể từ ngày bị tai nạn. Do đó, trong trường hợp tai nạn nêu trên, sau một tháng sau khi xảy ra tai nạn, người bị tai nạn vẫn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết về trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật tố tụng dân sự.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191