Không ký hợp đồng lao động mới có được pháp luật bảo vệ

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Không ký hợp đồng lao động mới có được pháp luật bảo vệ

Tôi làm cho công ty Trung quốc và đã ký hợp đồng lao động 12 tháng, sau khi hết thời gian hợp đồng cũ này, phía công ty không có thông báo gì, tuy nhiên tôi vẫn được làm việc bình thường, tôi xin hỏi như vậy tôi có cần yêu cầu công ty cho tôi ký hợp đồng lao động mới không hay thế nào là hợp pháp để tôi được pháp luật bảo vệ?


Luật sư Tư vấn Không ký hợp đồng lao động mới có được pháp luật bảo vệ – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 27 tháng 02 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Bộ luật Lao động 2012

3./Luật sư trả lời

     Căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định về hợp đồng lao động như sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động gia kết hợp đồng có thời hạn 12 tháng, khi hết thời hạn của hợp đồng lao động mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì người lao động và người sử dụng lao động có thể ký kết hợp đồng lao động mới theo quy định. Trường hợp các bên không thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động cũ thì hợp đồng lao động đã ký kết và đã hết hạn của người lao động và người sử dụng lao động sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn với các nội dung khác tưởng tự như nội dung hợp đồng đã thỏa thuận trước. Theo đó, trong trường hợp này, nếu bạn có nhu cầu thay đổi một hoặc một số nội dung trước đây của hợp đồng thì có thể yêu cầu công ty thỏa thuận lại và ký kết hợp đồng lao động mới, hoặc qua thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp động lao động đã ký kết thì thời hạn của hợp đồng này sẽ trở thành không xác định thời hạn, bạn vẫn tiếp tục làm việc và hưởng các chế độ theo nội dung hợp đồng đã ký.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191