Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc được lập như thế nào, có những phần gì, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu do chúng tôi xác lập dưới đây.

Định nghĩa Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc là văn bản của các doanh nghiệp, tổ chức gửi sang cho nhau. Thông thường các đơn vị này đã nằm trong một mối quan hệ hợp tác nhất định. Tại đây, lịch làm việc cũ của đối tác có thể không đạt được yêu cầu trong mục đích hợp tác. Vì thế, cấp thiết cần có sự điều chỉnh này và một đề nghị bằng văn bản.

Mẫu Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

CÔNG TY……………
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Số:………
V/v: Thay đổi lịch làm việc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,Ngày………tháng………năm……….

Kính gửi: Cán bộ, công nhân viên công ty…………….

Thực hiện theo chỉ thị 16 /CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Công ty…………..thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo sức khoẻ công nhân viên chức. Theo đó công ty quyết định thay đổi giờ làm và cho cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà. Thời gian làm việc thay đổi cụ thể như sau:

Lịch làm việc cũ:

+ Ca sáng: từ…..giờ đến……..giờ

+ Ca chiều: từ…….giờ đến…….giờ

Lịch làm việc mới:

+Ca sáng: từ…….giờ đến………giờ

+Ca chiều: từ……..giờ đến …….giờ

Thời gian áp dụng lịch làm mới bắt đầu từ ngày……..tháng……năm……….

Yêu cầu cán bộ, công nhân viên của công ty thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
-…….
-Lưu :VT  
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm các biểu mẫu khác:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191