Hợp đồng sửa chữa máy lạnh

Hợp đồng sửa chữa máy lạnh là 1 dạng hợp đồng nguyên tắc dịch vụ. Với những điều khoản sơ bộ, các bên sẽ lập ra những thỏa thuận tiền đề cho những chi tiết tại Hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA MÁY LẠNH

Số: …/2020/HĐSC

 • Căn cứ luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ nhu cầu thực tế của 2 bên.

Hôm nay, ngày …  tháng … năm 2020 chúng tôi gồm:

BÊN A:            …………..
Địa chỉ:………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………….
Tài khoản số:………………………………………………………………………….
Ngân hàng:… – Chi nhánh …
Đại diện           :  Ông  Chức vụ
  BÊN B:            …
Địa chỉ:…………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………….
Tài khoản số:………………………………………………………………….
Ngân hàng:… – Chi nhánh …
Đại diện:Ông  Chức vụ:          ……………………………………..              

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng  với các điều khoản sau đây :

Điều 1:  Nội dung hợp đồng:

 • Bên A đồng ý cho bên B sửa chữa máy lạnh cho bên B tại địa chỉ: …
 • Bên B bảo dưỡng, sửa chữa số lượng điều hòa theo báo giá, sửa chữa theo biên bản kiểm tra hiện trạng có sự thống nhất của hai bên.

Điều 2. Phạm vi công việc và giá trị hợp đồng

TTNội dung công việcĐVTSLĐơn giáThành tiền
1Sửa chữa toàn bộ điều hòaMáy
2Nạp gas bổ sungPsi
Cộng
Thuế VAT10%
Tổng cộng
 • Giá trị hợp đồng:  ….
 • Bằng chữ: 
 • Giá trị hợp đồng trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Điều 3:  Thanh toán

Bên A thanh toán cho bên B 100% tổng giá trị hợp đồng sau 03 ngày kể từ ngày bên B hoàn thành công việc như trong hợp đồng, bàn giao sử dụng, xuất hóa đơn và các giấy tờ khác liên quan. 

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
 • Thông tin tài khoản:
 • Chủ tài khoản: …
 • Số tài khoản: …
 • Ngân hàng … – Chi nhánh …
 • Đồng tiền thanh toán: VNĐ ( Việt Nam đồng )

Điều 4: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

 • Bên B tiến hành sửa chữa chậm nhất là 3 ngày kể từ khi ký hợp đồng và nhận yêu cầu sửa chữa máy lạnh của bên A.
 • Thời gian dự kiến hoàn thiện và bàn giao hệ thống là 05 ngày kể từ ngày bên A yêu cầu  sửa chữa.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B

 • Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc như đã nêu trong điều 4 của hợp đồng.
 • Lên nhật ký thi công hàng ngày để phối hợp với bên A trong quá trình thi công
 • Đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, mỹ thuật
 • Bên B không được chuyển giao công việc cho bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện hợp đồng này mà không có sự đồng ý của bên A.
 • Sửa chữa toàn bộ các hạng mục thi công và thiết bị sửa chữa là 03 tháng kể từ ngày ký xác nhận bàn giao hệ thống. 
 • Trong thời hạn sửa chữa, nếu thiết bị xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật, bên B sẽ có trách nhiệm cử ngay kỹ thuật tới xử lý trong ngày khi nhận được thông báo của bên A.

Điều  6: Trách nhiệm của bên A

 • Đảm bảo các điều kiện cần thiết, cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phối hợp cùng bên B trong quá trình sửa chữa. 
 • Giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết thuận lợi cho bên B như điện lưới, mặt bằng sửa chữa, thời gian sửa chữa (Trong giờ hành chính)
 • Tạo điều kiện thuận lợi khác cho bên B
 • Thông báo trước cho bên B bằng văn bản nếu có thay đổi đột xuất về lịch trình sửa chữa, thủ tục hành chính
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo điều 3 của hợp đồng.

Điều  7: Chấm Dứt Hợp Đồng.

 • Chấm dứt hợp đồng khi hết thời hạn hợp đồng
 • Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho bên B khi không hài lòng với dịch vụ bên B cung cấp, và thanh toán chi phí tới hết tháng chấm dứt hợp đồng .
 • Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đồng thời sẽ báo cho bên A trước 10 ngày khi bên A yêu cầu phải đáp ứng thêm những nội dung trách nhiệm không có trong hợp đồng và không tạo điều kiện tốt nhất để bên B hoàn thành công việc.

Điều 8: Cam kết chung

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành công việc một cách tốt nhất.
 • Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý ngay sau khi bên B hoàn thành công việc, nghiệm thu, bàn giao hệ thống, các giấy tờ liên quan cho bên A và bên A thanh toán đầy đủ cho bên B. Nếu bên nào vi phạm một trong các điều khoản hợp đồng, bên đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được bằng đàm phán thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng. Toàn bộ chi phí liên quan sẽ do bên có lỗi chịu.
 • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày được ký kết, hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, bên A giữ 2 bản, bên B giữ 2 bản.
BÊN ABÊN B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191