Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo

Mẫu Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Hợp đồng thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo, hợp đồng thi công quảng cáo, màn hình led, thi công sân vườn, chăm sóc cây cảnh, cảnh quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo)

Số:………./HĐDV

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm………….. tại……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ): CÔNG TY………………..

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:………………………. Cấp ngày …../…../…….. bởi……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..

Số điện thoại:………………………… Số email/fax (nếu có):…………………..

Người đại diện Ông/bà: ………………………………………… theo hợp đồng ủy quyền số:…………………

Số chứng minh nhân dân: ……………………… cấp ngày …./…./…….. tại………………………

Hai BÊN đã thỏa thuận thống nhất với nhau những nội dung cơ bản của hợp đồng như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A cung thực hiện việc thiết kế, chăm sóc cây cảnh bao quanh màn hình led quảng cáo cho Bên B

Điều 2. SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ

Chất lượng của dịch vụ mà bên A cung cấp  phải đám bảo các yêu cầu sau:

……………………………………………

Điều 3. GIÁ VÀ PHƯƠNG THANH TOÁN

-Giá dịch vụ:……………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………….… việt nam đồng).

-Thuế VAT 10%: ………………………. VNĐ (bằng chữ:……………………………. Việt Nam đồng).

Tổng là:……………………….. VNĐ (bằng chữ:…………………. Việt Nam đồng).

-BÊN B sẽ thanh toán số tiền trên theo phương thức …………………….. Và được thanh toán …. lần vào …………..

Theo số tài khoản của Bên A (nếu có) là: ………………….

Điều 4. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn …….. năm. Được bắt đầu vào ngày …../…./……… và kết thúc vào ngày …./…./……

Địa điểm thực hiện hợp đồng:…………………………………..

Phương thức thực hiện Hợp đồng:………………………………..

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1./Bên A có quyền sau:

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên B.

-Yêu cầu bên B trả tiền dịch vụ.

2./Bên A có nghĩa vụ sau:

-Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác được ghi nhận trong Hợp đồng này.

-Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên B.

-Bảo quản và phải giao lại cho bên B tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

-Báo ngay cho bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

-Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1./Quyền của Bên B

-Yêu cầu bên A thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

-Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2./Nghĩa vụ của Bên B

-Cung cấp cho bên A thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu việc thực hiện công việc đòi hỏi.

-Trả tiền dịch vụ cho bên A theo thỏa thuận.

Điều 7. CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng này chấm dứt trong trường hợp:

-Bên A hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;

-Hết thời hạn được ghi nhận trong hợp đồng;

-Hai bên thỏa thuận thống nhất bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng trước khi hoàn thành công việc.

Điều 8. TIẾP TỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo Hợp đồng trên mà công việc chưa hoàn thành và bên A vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên B biết nhưng không phản đối thì Hợp đồng này được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Điều 9. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua:

-Thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

-Hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Điều 10. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……………

Hai bên có thể sửa đổi, nổ sung, thay thế hợp đồng nếu Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản.

Hợp đồng này gồm ……. trang, được lập thành …. (…) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

Đại diện Bên A

(Ký và đóng dấu)

Đại diện Bên B

(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191