Hợp đồng ký gửi bán hàng

Hợp đông ký gửi bán hàng là văn bản thỏa thuận của các bên mà trong đó bên sở hữu tài sản sẽ chuyển quyền định đoạt tạm tới cho bên nhận ký gửi. Bên nhận bán hàng ký gửi sẽ có quyền bán hoặc quyền định đoạt khác đối với tài sản và nhận được thù lao tương ứng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG KÍ GỬI HÀNG HÓA

Số:

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN KÍ GỬI BÁN HÀNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A

Trụ sở:

Mã số thuế

Số điện thoại

Người đại diện:

Chức vụ:

BÊN B: BÊN KÝ GỬI BÁN HÀNG

Họ và tên: Nguyễn Thị B

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên thống nhất ký hợp đồng ký gửi bán hàng với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

Bên A là cửa hàng nhận lý gửi bán hàng, Bên B là chủ hàng cần ký gửi. Các bên thỏa thuận bên B kí gửi hàng hóa cho bên A để bên A bán.

 • Đối tượng hợp đồng
STTTên sản phẩmSố lượngTình trạngGiá bán
1    
2    
    
 • Thời hạn kí gửi bán hàng: cho đến khi hàng được mua lại (tối đa 03 tháng)
 • Địa điểm:
 • Mục đích:

Điều 2. Cách thức thực hiện:

Bên B giao hàng kí gửi trực tiếp tại cửa hàng của bên A hoặc gửi qua các dịch vụ chuyển phát.

Bên B tự định giá sản phẩm. (bên A hỗ trợ tư vấn định giá sản phẩm nếu bên B có nhu cầu)

Các bên kiểm tra đúng mẫu mã, số lượng, chất lượng theo hợp đồng.

Bên A tiến hành sữa chữa, cải tạo trước khi bày bán.

Bên A có trách nhiệm bày bán tại cửa hàng theo thỏa thuận và tư vấn bán hàng.

Hết hạn hợp đồng bên A thanh toán chi phí và hoàn trả số hàng chưa bán được cho bên B.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán.

Chi phí: Các bên thỏa thuận chia phần trăm theo tỷ lệ và thời gian hàng được bán.

 • Trong 07 ngày đầu tiên, bên B được nhận 80% giá trị của sản phẩm bán được.
 • Từ 8 – 15 ngày, bên B được nhận 70% giá trị của sản phẩm bán được
 • Từ 16 đến 30 ngày, bên B được nhận 60% giá trị của sản phẩm bán được
 • Từ 30 ngày trở đi, bên B nhận được 50% giá trị của sản phẩm bán được.

Trường hợp những sản phẩm không bán được, bên A gửi lại cho bên B và bên B phải thanh toán 5% giá trị số hàng chưa bán được.

Bên B có quyền yêu cầu gia hạn thêm 01 tháng, trong khoảng thời gian gia hạn thêm, bên A được quyền giảm giá sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Bên B được nhận 20% giá trị sản phẩm bán được theo giá thỏa thuận ban đầu.

Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B sau khi kết thúc hợp đồng kèm theo hóa đơn bán hàng hợp lệ và biên bản thông kê chi tiết số lượng sản phẩm được bán, giá trị sản phẩm và thời gian được bán.

Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Người nhận:…

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Được nhận số tiền ký gửi theo thỏa thuận
 • Được quyền yêu cầu bên B thanh toán chi phí ký gửi hợp lệ với số hàng hóa không bán được.
 • Có trách nhiệm bảo quản hàng hóa, bày bán và tư vấn bán hàng
 • Hoàn trả số hàng hóa không bán được đúng mẫu mã, số lượng, chất lượng như thỏa thuận hợp đồng, nếu làm hư hỏng, mất mát thì phải bồi thường

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn
 • Gia hạn thêm hợp đồng theo thỏa thuận
 • Yêu cầu bồi thường nếu bị mất mát, hư hỏng hàng hóa do lỗi của bên A
 • Thanh toán các chi phí cần thiết đối với hàng hóa không bán được.

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại      

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng;
 • Các sản phẩm được bán hết;
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 9. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191