Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm có nội dung như thế nào, được viết ra sao, xin mời các bạn theo dõi bài viết của chúng tôi để nắm được những điều này.

Định nghĩa Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm là thỏa thuận giao kết của một bên có nhu cầu và một bên cung cấp mặt hàng hóa có thể xuất khẩu theo điều kiện pháp luật. Hợp đồng sẽ cần công khai một số thông tin như hóa đơn, thuế, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, căn cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc,…

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU

Số: …/HĐXK

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật thương mại năm 20115;
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi …h …, tại …………… Chúng tôi gồm có:

Bên A

 • Nếu là cá nhân

Tên cá nhân: ………………………….

CMND số: …………….. Nơi cấp: ………………. Ngày cấp: …………

Hộ khẩu thường trú: …………………….

Nơi ở hiện tại: ………………..

Điện thoại: ……………………. E – mail: ……………………….

Mã số thuế: ………………………

Đại diện được ủy quyền: …………….. Chức vụ: ……………

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………..

 • Nếu là pháp nhân

Tên pháp nhân: ………………………………..

Trụ sở chính: …………………………

Điện thoại: …………………. Fax: ………………………. E – mail: ………….

Mã số thuế: ……………………..

Đại diện được ủy quyền: ………………………….. Chức vụ: ……………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………………………

Giấy đăng ký kinh doạnh số: …………………Đăng ký tại: ……….. Ngày: …..

(Nếu chủ thể tham gia có yếu tố nước ngoài thì thêm các thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch …).

Bên B

Như Bên A

Các bên cùng nhau thống nhất thỏa thuận kí kết hợp đồng xuất khẩu này với một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về loại hàng hóa được xuất khẩu, cụ thể như sau:
STTTÊN LOẠI HÀNG HÓANGUỒN GỐC XUẤT XỨSỐ LƯỢNGKHỐI LƯỢNGĐƠN VỊ TÍNH
1     
2     
3     
     
 • Các bên thống nhất với nhau về thông tin kí hiệu của hàng hóa ……………… (tên người gửi, cảng đến, kích thước hàng hóa và người nhận hàng)

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về cách thức đóng gói và bảo quản hàng hóa ………………..
 2. Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian giao hàng hóa từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …  và thời gian nhận hàng hóa từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …
 3. Các bên thỏa thuận với nhau về địa điểm giao hàng hóa tại ……………….. và địa điểm nhận hàng hóa tại ………………….
 4. Các bên thỏa thuận về phương tiện vận chuyển hàng hóa là …………………… Cách thức vận chuyển hàng hóa …………………………………
 5. Người nhận hàng hóa ……………………………..
 6. Các bên tiên lượng sự cố trong quá trình xuất khẩu ……………………..
 7. Các bên thỏa thuận với nhau về nơi tập kết hàng hóa trong quá trình xuất khẩu ……….

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán số tiền tương ứng với số lượng hàng hóa giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên đã thỏa thuận với nhau cụ thể
STTTÊN LOẠI HÀNG HÓASỐ LƯỢNGĐƠN VỊ TIỀN TỆGIÁ
1    
2    
    

Tổng số tiền mà bên mua phải thanh toán cho bên bán là ………………..

Các bên thỏa thuận bên mua có thể thanh toán thành … lần, mỗi lần bên mua phải thanh toán cho bên bán là …………….Cách thức thanh toán sẽ được các bên thỏa thuận ở khoản 2 Điều này.

Nếu bên mua chậm trả số tiền thanh toán theo thời gian đã quy định thì bên mua phải chịu lãi theo mức lãi xuất mà hai bên đã thỏa thuận. Trong trường hợp bên mua chậm trả số tiền thanh toán quá thời gian thỏa thuận thì bên mua phải chịu thêm lãi xuất quá hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

 • Hình thức mà bên mua thanh toán cho bên bán sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán ………… (trực tiếp hoặc gián tiếp tức là tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Đồng tiền thanh toán mà các bên thỏa thuận với nhau là …………………

Các bên thỏa thuận với nhau về người trực tiếp thanh toán và người trục tiếp nhận thanh toán là ……………….

 • Các bên thỏa thuận với nhau bên nào sẽ thanh toán các chi phí phát sinh khác trong quá trình xuất khẩu hàng hóa ……………………..

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Trách nhiệm của bên mua
 2. Bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 3. Trong quá trình tiếp nhận hàng hóa mà có xảy ra sự cố thì bên mua sẽ phải chịu rủi ro về sự cố gây ra với hàng hóa.
 4. Bên mua có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhanh chóng, an toàn, dứt điểm.
 5. Bên mua sẽ chịu chi phí vận chuyển từ điểm tập kết hàng hóa đến địa điểm nhận hàng hóa.
 6. Trách nhiệm của bên bán
 7. Bên bán sẽ chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng của hàng hóa đến khi bên mua tiếp nhận hàng hóa.
 8. Bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại địa điểm giao hàng.
 9. Bên bán phải cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa, điều kiện bảo quản, sử dụng cho bên mua.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải thông báo kíp thời cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết theo tinh thành hợp tác, thương lượng.

Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài quốc tế để giải quyết. (ghi rõ tên và địa chỉ tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp).

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 • Nếu một trong hai bên thực hiên không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt ….% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại, bên thứ ba mà không phải trường hợp sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì sẽ phải chịu bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn tới hợp đồng không thể thực hiện được thì sẽ phại chịu phạt …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên còn lại thì sẽ phải chịu …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên kí kết hợp đồng, hợp đồng được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191