Biên bản bàn giao lớp học

Biên bản bàn giao lớp học

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN BÀN GIAO LỚP HỌC

(V/v bàn giao lớp……….)

Căn cứ Quyết định số…. của Ban giám hiệu Trường…… về việc………………………

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm……. tại lớp…… Trường………………………., chúng tôi gồm những người có tên sau đây tiến hành họp, bàn giao lớp học, giáo dục từ lớp ….. năm học…… cho giáo viên chủ nhiệm trong năm học……….

I – Thành phần tham dự

1 – Đại diện BGH Trường…………………………..

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

2 – Đại diện Ban kiểm kê cơ sở vật chất Trường………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

3 – Giáo viên chủ nhiệm nhận bàn giao

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

II – Danh mục cơ sở vật chất bàn giao

STTTên Thiết bịSLTình trạngGhi chú
1Bảng lớp   
2Bàn + Ghế giáo viên   
3Bàn + Ghế học sinh   
4Bảng điện   
5Quạt trần   
6Quạt tường   
7Bóng điện   
8Cánh cửa chính   
9Cánh cửa sổ   
10Đồng hồ lớp   
11Biển trang trí lớp   

III – Kết quả bàn giao

……………………………………

Kể từ ngày… tháng… năm… số cơ sở vật chất trên do đại diện……….. chịu trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm đền bù nếu có thất thoát, hư hỏng. Biên bản bàn giao kết thúc vào lúc… giờ ngày… tháng… năm…. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau và được các bên ký xác nhận dưới đây.

BAN GIÁM HIỆU           BAN KIỂM KÊ                     GIÁO VIÊN NHẬN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)       (ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191