Công văn cảm ơn ủng hộ

Công văn cảm ơn ủng hộ được sử dụng đối với những cá nhân, tổ chức đã góp công sức, vật chất, tài sản vào một chương trình, sự kiện, công trình có ý nghĩa từ thiện, thiện nguyện hoặc các hoạt động khác của đơn vị.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Công văn cảm ơn ủng hộ

Công văn cảm ơn ủng hộ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức (thông thường là tổ chức) sử dụng để gửi lời cảm ơn tới một hoặc một số chủ thể nhất định nào đó vì đã ủng hộ chương trình/…. cho những chủ thể nhất định.

Mẫu Công văn cảm ơn ủng hộ


CÔNG TY………

 

PHÒNG/BAN…..

———

Số:……/CV-…..

Về việc cảm ơn ủng hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN CẢM ƠN

Kính gửi: – Ông/Bà…………………….;

       – Ông/Bà……………………..

       Hôm nay, ngày… tháng…. năm……. Phòng/Ban chúng tôi làm công văn này trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ông/Bà vì Ông/Bà đã……………………………………… (phần này bạn ghi lý do cảm ơn, trong trường hợp cảm ơn việc ủng hộ, bạn có thể đưa ra lý do sau: “ủng hộ số tiền/quần áo/sách vở/….. cho chúng tôi vào ngày…/…../……. theo lời kêu gọi ủng hộ giúp đỡ trẻ em vùng cao để thực hiện chường trình từ thiện………… của công ty chúng tôi.”

Trong thời gian thực hiện chương trình từ ngày…/…/….. đến hết ngày…/…/….., với sự ủng hộ của Ông/Bà cùng những nhà hảo tâm khác, chúng tôi đã kêu gọi ủng hộ được:………………………………. (kết quả đạt được, ví dụ, tổng số tiền là……………….. Việt Nam Đồng, cùng …. Bộ quần áo cho trẻ em…..,…) và đã tiến hành gửi những tài sản này tới……………. để giúp đỡ cho ………….

Một lần nữa, chúng tôi thay mặt những trẻ em được giúp đỡ, trân trọng gửi tới Ông/Bà lời cảm ơn sâu sắc và trân thành nhất vì đã ủng hộ cho chương trình…………..

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191