Đơn xin trích lục bảng điểm THPT

Đơn xin trích lục bảng điểm THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC BẢNG ĐIỀM THPT

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT …..

Tôi tên là: …………… Ngày sinh: ……/……../……….

Lớp: : …………

Khóa: : …………

Nơi sinh : xã ……., huyện ………., tỉnh :………

Giấy chứng minh nhân dân số : ……………

Đã được cấp bằng có số hiệu:…………

Nguyên trước đây tôi đã theo học tại trường từ năm ……… đến năm…..

Qua các lớp sau:

LớpNăm họcGiáo viên chủ  nhiệm
10/  
11/  
12/  

 Do trong quá trình chuyển nhà tôi đã lạc bảng điểm cũ.

Vậy tôi làm đơn này kính xin BGH và phòng giáo vụ Trường THPT xét và cho tôi sao lục lại bảng điểm THPT để tiện việc sử dụng trong công tác và học tập.

            Ý kiến của BGH                                                      Người làm đơn


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191