Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH

(V/v……………………….)

Căn cứ Thông báo số……ngày…… tháng… năm… của……… về việc………………

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm… tại…………, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc để kiểm tra, xác minh về việc……………………

  • Đại diện Đoàn kiểm tra

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

  • Đại diện bộ phận được kiểm tra

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

III- Cơ quan phối hợp (nếu có)……………………………… gồm:

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

IV- Lý do kiểm tra, xác minh

…………………………………………………………………………

V- Nội dung kiểm tra, xác minh

…………………………………………………………………………

VI- Ý kiến của Đoàn kiểm tra

…………………………………………………………………………

VII- Ý kiến của bộ phận được kiểm tra

…………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện Cơ quan phối hợp
(nếu có)
Đại diện Bộ phận được kiểm traĐại diện Đoàn kiểm tra
(ký & ghi rõ họ tên)(ký & ghi rõ họ tên)(ký & ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191