Hợp đồng thuê đất cá nhân

Hợp đồng thuê đất cá nhân được sử dụng trong các trường hợp thuê đất của cá nhân, hộ gia đình, với đặc thù về chủ sở hữu đơn giản, phần ghi của Hợp đồng cũng ngắn gọn, không quá phức tạp, các bên chỉ cần lưu ý để hợp đồng hợp pháp cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền hoặc Cơ quan công chứng theo quy định.

1. Hướng dẫn xác lập Hợp đồng thuê đất cá nhân

 • Thông tin các bên: ghi cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, trung thực;
 • Thông tin thửa đất, mảnh đất là đối tượng của hợp đồng được ghi theo Giấy tờ Hợp pháp chứng minh quyền sở hữu có hiệu lực tại thời điểm hiện tại;
 • Tài sản gắn liền với đất: bao gồm tài sản là cây cối, nhà cửa, nông sản có trên đất;
 • Các thỏa thuận: lưu ý phải có các thỏa thuận về thuế, phí, lệ phí trong quá trình thuê đất, các thỏa thuận về giải quyết tranh chấp, chấm dứt, nghĩa vụ thông báo, trường hợp bất khả kháng, khách quan và các nội dung có liên quan khác

2. Mẫu Hợp đồng thuê đất cá nhân – Gọi ngay 1900.0191


HỢP ĐỒNG SỐ : …….. CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Số:……/HĐTĐ

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

Bên cho thuê đất :
 • Ông (Bà):. …………………………………………………………sinh năm:…………………….
 • Chứng minh nhân dân số:…………………………. do:…………………………………….
 • cấp ngày:……………….tháng ……………………năm…………………………………………
 • Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ thư­ờng trú:……………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………….
Bên thuê đất :
 • Ông (bà): ………………………………………………………………………………… sinh năm:………..
 • Chứng minh nhân dân số:……………………………do:………………………………..
 • cấp ngày:……………….tháng…………………năm………………………………………………..
 • Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ thư­ờng trú:………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………
 • Hoặc Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………
 • Đại diện cho (đối với tổ chức):……………………………………………………………………….
 • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………
 • Số điện thoại…………………………………………. ……………………………………(nếu có)
Thửa đất cho thuê
 • Diện tích đất cho thuê:………………………………………………………………………………. m2
 • Loại đất:………………………………………………… Hạng đất (nếu có) ………………………….

– Thửa số:………………………………………………………………………………………………………….

– Tờ bản đồ số:………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………….. …………………………………..

cấp ngày…………… tháng …………… năm………………

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

– Thời hạn cho thuê là . . . . . tháng, kể từ ngày . . . . tháng . . .  năm . . . . đến ngày . . . . tháng  . . .  năm………..

– Số tiền thuê đất là (bằng số)……………………………… đ/m2 (ha)/năm (tháng).

(bằng chữ)  …………………………………………………………………………………

– Thời điểm  thanh toán …………………………………………………………………………….

– Ph­ơng thức thanh toán: ……………………………………………………………………

– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này

– Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và ph­ương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.

– Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi th­ờng những thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác……………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………

–  Hợp đồng này lập tại . . . . . . ngày … tháng … năm … thành …. bản và có giá trị nh­ nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân ………………… d­ới đây xác nhận./.

Bên cho thuê đất

 

(Ghi rõ họ tên và ký)

Bên thuê đất

 

(Ghi rõ họ tên và ký) 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ N­ỚC

Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, ph­ường, thị trấn nơi có đất cho thuê:- Về giấy tờ sử dụng:…………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất:……………………………………………………………………………..

Chủ sử dụng đất:…………………………………………………………………………………………

Loại đất:……………………………………………………………………………………………………..

Diện tích:……………………………………………………………………………………………………

Thuộc tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………….

Số thửa đất:…………………………………………………………………………………………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:…………………………………………………

……………………………………………………………………………….

– Về điều kiện cho thuê: Thuộc tr­ường hợp đ­ợc cho thuê theo quy định tại Khoản ……… Điều 15 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

                                                              Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Mu này được ban hành kèm theo Quyết định s:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 ca y ban nhân dân thành ph.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191