Giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Đơn vị:………..

 

Bộ phận:……….

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CÔNG TÁC PHÍ

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….( Viết bằng chữ) ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………………

Thời gian thanh toán: …………………………………………………………………………………………….

Giám đốc

 

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

 

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

 

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

 

(Ký, họ tên)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191