Đơn xác nhận 2 tên là một người – Đơn xác nhận một người có hai tên thường gọi

Đơn xác nhận 2 tên là một người, Đơn xin xác nhận dành cho người có nhiều tên gọi, Đơn xác nhận một người có hai tên thường gọi, Đơn xác nhận sử dụng 2 tên nhưng cùng là một người, Đơn xác nhận họ tên, Đơn xác nhận đổi tên.

Khái niệm về Đơn xác nhận 2 tên là một người

Đơn xin xác nhận 2 tên là một người là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị Ủy ban nhân dân/chủ thể/cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác nhận việc hai tên khác nhau được sử dụng trong các văn bản, giấy tờ, hồ sơ do cơ quan nhà nước hoặc chủ thể khác ký là chỉ cùng một người. Việc này thường gặp phải khi chủ thể có sự thay đổi tên, họ tên trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc.

Khi nào cần sử dụng Đơn xác nhận 2 tên là 1 người

Trong quá trình sinh sống, sẽ có những thủ tục hành chính phát sinh theo nhu cầu, tại đây nếu người thực hiện thủ tục hành chính không có tên đồng nhất trên các tài liệu được cung cấp ví dụ như sổ hộ khẩu, chứng minh thư, giấy khai sinh, học bạ, huân chương, bằng khen, lý lịch đảng, lý lịch công tác, thì việc thực hiện thủ tục hành chính là rất khó khăn.

Khi này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý sẽ phải yêu cầu người tới làm thủ tục thực hiện xác nhận 2 tên xuất hiện trên các hồ sơ là của cùng một người, điều này giúp cho việc xử lý hồ sơ được thống nhất, minh bạch và tránh nhầm lẫn gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan nếu có.

Hồ sơ kèm theo Đơn xác nhận hai tên thường gọi là một

Hồ sơ để xin xác nhận 2 tên là của cùng một người sẽ bao gồm những thành phần sau:

  • Đơn xác nhận 2 tên là một người;
  • CMND/CCCD của người làm đơn;
  • Sổ Hộ khẩu bản chính hoặc bản sao công chứng trong thời hạn 03 tháng;
  • Giấy khai sinh bản sao;
  • Tài liệu, giấy tờ, căn cứ khác thể hiện việc sử dụng nhiều tên gọi;
  • Xác nhận của tổ trưởng, trưởng thôn, người làm chứng;

Thẩm quyền xác nhận 2 tên là một người

Thẩm quyền thực hiện việc xác nhận 2 tên là một người thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường nơi người này đăng ký hộ khẩu thường trú hiện tại.

Trong trường hợp người đó di chuyển nhiều địa chỉ trong quá trình sinh sống, các cơ quan có liên quan sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin để Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường hiện tại thực hiện thủ tục xác nhận cho công dân.

Căn cứ chứng minh kèm theo Đơn xác nhận 2 tên là một người

Để chứng minh các cái tên xuất hiện trong hồ sơ, tài liệu đều là của mình và của một người, người làm thủ tục sẽ cần cung cấp bổ sung các căn cứ hữu ích ví dụ như hình ảnh, xác nhận của những người làm chứng, của trưởng đơn vị, trưởng thôn hay đồng đội nếu từng tham gia chiến tranh để làm căn cứ tạo điều kiện cho việc xác nhận tên được dễ dàng hơn.

Trong trường hợp không có bất kỳ căn cứ nào, việc xác nhận sẽ là rất khó và phải phụ thuộc vào hồ sơ quản lý địa phương cũng như thông tin từ những cán bộ quản lý địa phương lúc bấy giờ ví dụ công an nhân khẩu, tư pháp, tổ trưởng, trưởng thôn, việc sinh sống ổn định tại một địa chỉ cũng sẽ là điều kiện dễ dàng để được xác nhận hơn.

Thời hạn xác nhận 2 tên là một người

Thời hạn để thực hiện thủ tục xác nhận 2 tên là một người thông thường là không quá 15 ngày làm việc. Tuy không có bất kỳ văn bản nào quy định một cách rõ ràng về thời hạn này, nhưng quá 15 ngày, người làm thủ tục có quyền yêu cầu được trả lời về việc có thể hay không thể thực hiện việc xác nhận nội dung đã đề cập trong Đơn xác nhận 2 tên là 1 người.

Làm Đơn xác nhận 2 tên là 1 người online được không

Hiện nay, không có hướng dẫn nào về việc thực hiện online thủ tục này.

Vì thế đây là thủ tục không thể thực hiện online hay trực tuyến được. Người thực hiện thủ tục bắt buộc phải nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xác nhận hoặc phản hồi cơ sở.

Mẫu Đơn xác nhận 2 tên là một người

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XÁC NHẬN HAI TÊN LÀ CÙNG MỘT NGƯỜI

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;

-….

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………

– Ông:………………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……

(Hoặc:

-Công an xã (phường, thị trấn)…………

– Ông:………………………. – Trưởng công an xã (phường, thị trấn)……)

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Tôi xin trình bày sự việc sau để Quý cơ quan được biết:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(trình bày về việc thay đổi họ/tên, lý do làm đơn xác nhận)

Tôi nhận thấy, việc không có giấy tờ trực tiếp xác nhận việc tôi là người sử dụng họ/tên (cũ)……………. theo………….. (các giấy tờ sử dụng tên này), đồng thời cũng là người sử dụng họ/tên (hiện đang sử dụng)…………..  theo……………. (các giấy tờ theo tên mới) gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân tôi.

Nên, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Tôi là người sử dụng họ/tên sau:

1./Họ/tên:………….. từ…… đến……….

2./Họ/tên:…………… từ………… theo Quyết định chuyển tên……………

Tôi xin cam đoan những thông tin mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh khi thông tin này sai.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Mẫu Đơn xác nhận đổi tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN XÁC NHẬN ĐỔI TÊN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã X

Tôi tên là : ……………………….

Sinh ngày: …………

Có CMND/CCCD số: …………………….

Nơi cư trú: ………………..

Tôi làm đơn này để xin xác nhận về việc tôi đã thực hiện thủ tục đổi tên từ tên cũ là ………….. sang tên mới là …………. vào ngày …/…/…….. tại Uỷ ban nhân dân xã X.

Hiện nay tôi đang cần làm thủ tục sang tên tặng cho đất đai cho con trai và con dâu nên cần Giấy xác nhận họ tên này để nộp kèm theo hồ sơ xin đăng ký chuyển dịch đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Kính mong Uỷ ban nhân dân xã X tạo điều kiện thực hiện xác nhận cho tôi để tôi sớm ngày hoàn thành thủ tục.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xác nhận sai tên đệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN XÁC NHẬN SAI TÊN ĐỆM

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường Y

Tôi tên là : …………

Sinh ngày: ……

CMND/CCCD số: ……………………. Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp: ………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………..

Số điện thoại: ………………….

Tôi làm Đơn này vì có nhu cầu xin xác nhận việc sai tên đệm của tôi trên CMND hiện tại. Sự việc cụ thể như sau:

Năm 2005 tôi có thực hiện thủ tục xin cấp CMND, tuy nhiên do thời điểm khai tôi có sự nhầm lẫn nên có khai nhầm tên đệm của mình, tên đệm của tôi là “Thị” nhưng tiến hành khai trên Giấy cung cấp thông tin làm CMND lại là “Thi”.

Sau khi được cấp CMND tôi cũng không sử dụng nhiều nên không kiểm tra lại dẫn tới việc không phát hiện ra sai xót. Nay tôi và chồng có tích cóp được 1 ít tiền nên có mua 1 mảnh đất để dựng nhà sinh sống, khi làm thủ tục thì phát hiện CMND bị sai dẫn tới tôi có 2 tên.

Vậy bằng văn bản này, tôi kính xin Uỷ ban nhân dân phường Y tiến hành thủ tục xác minh và xác nhận cho tôi những lời trình bày trên đây là đúng sự thật, xác nhận cho tôi 2 cái tên này đều là của tôi.

Tôi xin cảm ơn và cam kết mọi trình bày là chính xác, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm dựa trên những thông tin này.

Người xin xác nhận

(ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191