Tại sao nói Luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Tại sao nói luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam? Định nghĩa này bắt nguồn từ đâu, có căn cứ nào và cơ sở lý luận và thực tiễn như thế nào?


Luật sư Tư vấn Luật Hiến pháp – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

Thời điểm pháp lý

Ngày 11 tháng 07 năm 2018

Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Luật Hiến pháp 2013

Lý do nói Hiến pháp là ngành luật chủ đạo

Luật Hiến pháp là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quy lực của nhà nước, chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Luật hiến pháp được coi là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

Thứ nhất, Hiến pháp do Quốc hội thông qua

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho nhân dân và quyết định các vấn đề của đất nước. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Tương tự, việc đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp cũng do sự quyết định của Quốc hội

Thứ hai, Hiến pháp là ngành luật có phạm vi điều chỉnh rộng nhất

Hiến pháp điều chỉnh tất cả các vấn đề của đất nước như: chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường, xã hội quốc phòng, an ninh, vị trí vai trò nhiệm vụ của các cơ quan quan trọng,…

Thứ ba, Hiến pháp là Luật khung để các ngành luật khác dựa vào đó để xây dựng Luật chuyên ngành

Tất cả Luật chuyên ngành như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật Doanh nghiệp,… đều dựa trên tinh thần của Hiến pháp và không được trái với quy định của Hiến pháp.

Thứ tư, Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị

Hiến pháp Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là công cụ để bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp này.

Thứ năm, Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tối cao

Hiến pháp là luật cơ bản của nước CHXHCN Việt nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. Trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp thuộc về Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, các cơ quan khác của nhà nước và toàn bộ nhân dân

Như vậy, với các lý do trên, có thể nhận định rằng Hiến pháp là ngành luật chủ đạo, điều chỉnh và tác động tới tất cả quan hệ xã hội khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Với những tư vấn về câu hỏi Tại sao nói Luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

 

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191