Mẫu Đơn xin rút khiếu nại – Đơn xin rút tố cáo mới 2023

Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo là gì, được sử dụng trong trường hợp nào, tính chất pháp lý của loại mẫu đơn này và biểu mẫu tham khảo, tất cả sẽ được chúng tôi cung cấp trong bài viết dưới đây, xin mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu Đơn xin rút khiếu nại, Đơn xin rút tố cáo, Đơn rút đơn khiếu nại, Đơn rút đơn trình báo, Đơn rút đơn tố giác khi không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện gửi tới cơ quan có thẩm quyền.

Tôi đã nộp đơn khiếu nại một cán bộ về cách hành xử và hành vi vi phạm pháp luật, nhưng do tôi với người này đã giảng hòa và xóa bỏ mâu thuẫn, vì thế tôi muốn rút đơn về và không yêu cầu giải quyết nữa. Vậy tôi phải làm đơn thế nào, mong các luật sư tư vấn giúp tôi.


Luật sư Tư vấn Mẫu đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo – Gọi 1900.0191

Công ty Luật LVN

Mẫu đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo
Mẫu đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo

Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi thắc mắc đến Công ty Luật LVN. Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ghi nhận tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các văn bản thỏa thuận được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 17 tháng 01 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

  • Luật Khiếu nại 2011;
  • Thông tư 03/2013/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo. 

Rút khiếu nại là gì

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 thì: Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình”.

Rút tố cáo là gì

Căn cứ theo Luật Tố cáo 2018 thì: Rút tố cáo được hiểu là việc người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận về nội dung tố cáo.

Thủ tục rút khiếu nại, tố cáo

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại, tố cáo thực hiện khiếu nại, tố cáo tới cá nhân/cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, nếu người khiếu nại, tố cáo nhận thấy được các sai phạm hay nhầm lẫn của mình thì có thể thực hiện việc rút Đơn khiếu nại, tố cáo đã gửi. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Hồ sơ rút khiếu nại, tố cáo

Hồ sơ rút khiếu nại, tố cáo bao gồm Đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo và các căn cứ chứng minh cho lý do xin rút là hợp lý.

Lưu ý, Đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại, tố cáo; Đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo phải gửi đến cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại/tố cáo.

Quyền rút khiếu nại, tố cáo

Quyền rút khiếu nại được quy định tại Điều 10 Luật Khiếu nại 2011, cụ thể như sau:

“Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.”

Điều 10 Luật Khiếu nại 2011

Quyền Rút tố cáo được quy định tại Khoản đ Điều 9 và Điều 33 Luật Tố cáo 2018, cụ thể như sau:

“1. Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

2. Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật này; trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 của Luật này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật này. Người đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 9 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.

4. Người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Điều 33 Luật Tố cáo 2018

Lưu ý khi Giải trình lý do trong Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo

Để có thể rút lại những khiếu nại, tố cáo mà mình đã nộp, người viết đơn phải đưa ra được những giải trình hợp lý và lý do cho hành động này.

Bởi lẽ quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo được tổ chức, thực hiện theo luật với các đối tượng, hành vi bị khiếu nại, tố cáo thông thường sẽ là cơ quan nhà nước, cán bộ công chức viên chức. Nếu việc tố cáo, khiếu nại diễn ra tràn lan xong lại tự ý rút mà không có lý do chính đáng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tớn sự ổn định của xã hội và chính quyền quản lý.

Vì các lẽ đó, nếu việc tố cáo, khiếu nại là không có căn cứ và việc làm đơn xin rút tuỳ tiện sẽ tuỳ theo mức độ hành vi mà bị xử lý hành chính hay thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự.

Người làm đơn xin rút khiếu nại, tố cáo sẽ phải nộp kèm theo những tài liệu, hồ sơ nếu có, chứng minh cho lý do rút tố cáo, khiếu nại là chính đáng, hợp lý, trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan và quyền lợi của cá nhân/tổ chức khác.

Thời hạn nộp Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo

Theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, người làm đơn khiếu nại tố cáo có thể rút yêu cầu bất kỳ lúc nào mà không có ràng buộc về thời gian, thời hạn xử lý rút tố cáo, khiếu nại.

Như vậy, việc rút khiếu nại, tố cáo bằng Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo là không có thời hạn.

Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo có được làm hộ không

Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo không thể được làm hộ, nó phải do người có đơn khiếu nại, tố cáo trực tiếp thực hiện, trừ một số trường hợp bất khả kháng, khi người có đơn khiếu nại tố cáo không còn đủ sức khoẻ, tinh thần để thực hiện thủ tục rút khiếu nại, tố cáo thì người được Uỷ quyền, người đại diện hợp pháp, người giám hộ có thể ký thay Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo.

Lúc này, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xem xét các tình huống thực tế và kết quả quá trình điều tra để quyết định có đồng ý hay không đối với yêu cầu rút khiếu nại/tố cáo.

Làm Đơn xin rút khiếu nại trực tuyến/online

Hiện nay, chưa có cơ sở quy định nào cho việc gửi Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo online hay trực tuyến, vì thế việc gửi Đơn xin rút khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc qua các đơn vị chuyển phát, bưu điện theo quy định.

Mẫu Đơn xin rút Khiếu nại/tố cáo

Dưới đây là mẫu đơn xin rút khiếu nại/ tố cáo với những nội dung cơ bản nhất cần có. Dựa trên cơ sở thực tế mà người có khiếu nại/ tố cáo nêu cụ thể, chi tiết những nội dung liên quan và lý do rút khiếu nại/ tố cáo cho phù hợp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm……

ĐƠN XIN RÚT KHIẾU NẠI/ TỐ CÁO

V/v:…..

Căn cứ Luật Khiếu nại 2011 (Đối với đơn xin rút khiếu nại)

Căn cứ Thông tư 03/2013/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo. (Đối với đơn xin rút tố cáo)

Kính gửi:…………….

Tôi tên là: Nguyễn Văn A,                                      CMND:  12345678901

Địa chỉ thường trú:……

Địa chỉ liên hệ:…..

Số điện thoại liên hệ:0989111111.

Tôi viết đơn này xin được rút lại yêu cầu khiếu nại về việc…. mà tôi đã làm đơn yêu cầu gửi đến … (ghi chú: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo) ngày … tháng … năm.

Do……………………………… (ghi chú: Trình bày lý do dẫn đến việc giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo là không cần thiết nữa)

Dựa vào Điều 10 Luật Khiếu nại 2011 (Đối với đơn xin rút khiếu nại)/ Điều 6 Thông tư 03/2013/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo. (Đối với đơn xin rút tố cáo), Tôi xin rút lại yêu cầu khiếu nại/ tổ cáo của mình.

Kính đề nghị … (ghi chú: Cá nhân có thẩm quyền giải quyết yêu cầu khiếu nạo tố cáo) xem xét và chấp thuận và ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu khiếu nại/ tố cáo theo quy định của pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Một số biểu mẫu đơn tương tự hay sử dụng khi mong muốn rút yêu cầu khiếu nại tố cáo đó là đơn xin rút lại đơn trình báo, tố giác tội phạm đã nộp hoặc đơn trình bày quan điểm không khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu Đơn xin rút tố giác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

ĐƠN XIN RÚT TỐ GIÁC

Kính gửi: Cơ quan Công an Quận Bắc Từ Liêm

Tôi là Nguyễn Hữu Phong, sinh ngày 24/06/1988

Ngày 12/5/2021, tôi có gửi đơn trình báo tố giác tội phạm về việc nhà tôi bị mất xe máy biển kiểm soát … tại vỉa hè trước nhà, sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Tuy nhiên, sau khi về làm việc gia đình, vào sáng nay ngày 13/5/2021, cháu nhà tôi đã cung cấp thông tin rằng bạn cháu là Hồ Văn Khiếu (sn 2011) ở đầu phố nhà tôi cùng một số bạn nữa cùng học tại trường … đã cùng cháu nhà tôi dàn dựng vụ việc lấy xe để đem bán lấy tiền chơi game. Gia đình tôi đã đến nhà cháu Khiếu lấy lại được xe và cũng đã cùng gia đình các cháu kỷ luật, dạy bảo từng đứa.

Nay tôi xin rút lại đơn tố giác đã nộp để về giáo dục lại con cái. Tôi chân thành cảm ơn sự tận tình của quý cơ quan công an và rất xin lỗi vì gia đình đã gây phiền hà cho cán bộ trong ngày hôm qua.

Tôi xin cam kết không để sự việc tiếp diễn nữa.

Người viết

Mẫu Đơn không khiếu nại

Đơn thể hiện quan điểm rằng cá nhân, tập thể không có nhu cầu khiếu nại hay không còn nhu cầu tiếp tục khiếu nại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

ĐƠN KHÔNG KHIẾU NẠI

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện …

Tôi là Hồ Thiếu Quân, bố của cháu Hồ Quân Bảo, hiện đang học tại lớp 8H trường THCS …

Ngày 26/04/2021, tập thể phụ huynh lớp 8H có làm đơn tới Phòng Giáo dục và đào tại khiếu nại về việc thu chi chi phí học tập trong học kỳ 1 của lớp có dấu hiệu biển thủ, tham ô, thu khống. Tuy nhiên, tôi không có ý kiến về việc này và cũng không ký vào danh sách các phụ huynh tham gia. Nay tôi nhận được cuộc gọi từ một cán bộ tự xưng là cán bộ Phòng Giáo dục và đào tạo để lấy ý kiến, tôi đã trình bày rõ nhưng vẫn muốn làm văn bản này để thể hiện quan điểm một lần nữa.

Tôi không khiếu nại và không có ý kiến về việc thu chi chi phí. Mọi vấn đề giải quyết Phòng vui lòng liên hệ và làm rõ với những cá nhân có yêu cầu.

Tôi xin cảm ơn!

Người lập văn bản

Những câu hỏi thường gặp về Đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo

Mẫu đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo
Mẫu đơn xin rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo
Phí rút đơn khiếu nại/tố cáo?

Không có chi phí khi thực hiện rút yêu cầu khiếu nại, tố cáo, trừ trường hợp bị xử phạt vì tố cáo sai, khiếu nại sai.

Sau khi rút khiếu nại/tố cáo có thể nộp lại không?

Theo quy định sau khi rút khiếu nại trong vòng 30 ngày, nếu không nộp lại khiếu nại thì sẽ không còn quyền khiếu nại nữa.
Còn đối với tố cáo, không có quy định liên quan tới việc giới hạn nộp lại, thế nên các cá nhân, tập thể có thể thực hiện tố cáo lại theo nhu cầu bất cứ lúc nào nếu có đủ căn cứ.

Rút khiếu nại/tố cáo xong thì vụ việc có chắc chắn kết thúc không?

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra thì việc rút khiếu nại/tố cáo không đồng nghĩa với việc đối tượng vi phạm sẽ không bị truy cứu trách nhiệm.

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN HÀNH CHÍNH

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng đơn, không biết nên viết đơn như thế này, hãy liên hệ ngay Hotline 1900.0191 để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Tổng đài trực tuyến mọi lúc, mọi nơi là giải pháp luôn luôn đem lại sự hài lòng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định. Đây vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của loại hình văn bản này.

Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình viết mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được pháp luật quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi có hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Ngoài ra, các mẫu đơn hành chính cũng có thể là các dạng đơn được cung cấp sẵn tại những cơ quan hành chính cụ thể, nhắm tới một yêu cầu cụ thể. Đây cũng là những mẫu đơn không thể thay đổi và được ban hành dựa theo Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận không thuộc các dạng bắt buộc phải theo quy định là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191