Bên sử dụng dịch vụ tiếng anh là gì

Bên sử dụng dịch vụ là bên có nhu cầu được thực hiện một công việc nhất định. Theo đó, bên cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của bên sử dụng, thỏa thuận trong hợp đồng thực hiện công việc và chuyển giao kết quả đó cho bên sử dụng dịch vụ.

Bên sử dụng dịch vụ tiếng anh là gì

Bên sử dụng dịch vụ trong tiếng Anh là “Service users”.

Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

Theo quy định của Bộ luật dân sự, quyền và nghĩa vụ cơ bản của bên sử dụng dịch vụ sẽ bao gồm:

  • Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc;
  • Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ;
  • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191