Các định chế tài chính phi tiền gửi bao gồm

Định chế tài chính phi tiền gửi là gì

Định chế tài chính phi tiền gửi là các tổ chức tài chính không nhận tiền gửi từ khách hàng mà chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính khác như cho vay, bảo hiểm, đầu tư, môi giới, tư vấn… Các định chế tài chính phi tiền gửi bao gồm công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty môi giới và công ty tư vấn.

Các định chế tài chính phi tiền gửi bao gồm

Các định chế tài chính phi tiền gửi là các tổ chức tài chính không nhận tiền gửi từ khách hàng mà chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính khác như cho vay, bảo hiểm, đầu tư, môi giới, tư vấn… Các định chế tài chính phi tiền gửi bao gồm:

  • Công ty bảo hiểm: là các tổ chức tài chính cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhằm bảo vệ khách hàng khỏi các rủi ro tài chính có thể xảy ra trong cuộc sống hoặc kinh doanh. Công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm từ khách hàng và đầu tư phí bảo hiểm vào các công cụ tài chính để tạo ra lợi nhuận và trả tiền bồi thường cho khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
  • Công ty tài chính: là các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ cho vay và thuê mua tài chính cho khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp. Công ty tài chính thường cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng để bù đắp cho rủi ro cao hơn của khách hàng.
  • Quỹ đầu tư: là các tổ chức tài chính huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư và đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa… Quỹ đầu tư có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí như quỹ mở, quỹ đóng, quỹ hỗn hợp, quỹ chỉ số, quỹ quản trị tích cực…
  • Công ty môi giới: là các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ môi giới cho khách hàng khi tham gia vào các giao dịch trên thị trường tài chính. Công ty môi giới thu phí hoa hồng hoặc lãi ký quỹ từ khách hàng và giúp khách hàng kết nối với các bên mua hoặc bán các công cụ tài chính.
  • Công ty tư vấn: là các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến tài chính như kế hoạch tài chính cá nhân, kế hoạch đầu tư doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại, phát hành cổ phiếu, quản lý rủi ro…

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191