Các định chế tài chính quốc tế

Các định chế tài chính quốc tế là các tổ chức tài chính hoạt động trên phạm vi toàn cầu hoặc khu vực, có mục tiêu hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế, hợp tác tiền tệ và ổn định tài chính của các quốc gia thành viên. Các định chế tài chính quốc tế thường được thành lập bởi các hiệp ước hoặc thỏa thuận quốc tế và có cơ cấu quản trị đa phương.

Các định chế tài chính quốc tế

Một số ví dụ về các định chế tài chính quốc tế tiêu biểu là:

  • Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): là tổ chức quốc tế được thành lập năm 1945, có trụ sở tại Washington D.C, Mỹ, với 190 quốc gia thành viên. IMF có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác tiền tệ quốc tế, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho các quốc gia gặp khó khăn về thanh toán quốc tế hoặc cân bằng ngân sách, và hỗ trợ cho các chương trình cải cách kinh tế của các quốc gia.
  • Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB): là một nhóm gồm năm tổ chức quốc tế được thành lập năm 1944, có trụ sở chung với IMF tại Washington D.C, Mỹ, với 189 quốc gia thành viên. Nhóm Ngân hàng Thế giới có nhiệm vụ cung cấp các khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho các quốc gia đang phát triển và kém phát triển để thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững, giảm nghèo, cải thiện môi trường sống và xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm tổ chức của Nhóm Ngân hàng Thế giới là: Ngân hàng Quốc tế để Xây dựng và Phát triển (IBRD), Cơ quan Phát triển Quốc tế (IDA), Cơ quan Bảo hiểm Rủi ro Đầu tư Đa phương (MIGA), Trung tâm Giải quyết tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) và Tổ chức Tài trợ Phát triển Quốc tế (IFC).
  • Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 1966, có trụ sở tại Manila, Philippines, với 68 quốc gia thành viên. ADB có nhiệm vụ hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực châu Á – Thái Bình Dương bằng cách cung cấp các khoản vay, viện trợ không hoàn lại, bảo lãnh và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án và chương trình liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường, năng lượng, giao thông và thương mại.

Định chế tài chính có liên quan gì đến ngân hàng không

Định chế tài chính có liên quan rất nhiều đến ngân hàng. Ngân hàng là một loại định chế tài chính trung gian, có nhiệm vụ huy động vốn từ khách hàng gửi tiền và cung cấp các dịch vụ cho vay, thanh toán và các dịch vụ tài chính khác.

Ngân hàng có thể được chia thành ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và ngân hàng bán lẻ. Ngân hàng trung ương là cơ quan quản lý tài chính của một quốc gia, có nhiệm vụ điều tiết lưu lượng tiền tệ, duy trì ổn định giá cả và hỗ trợ cho chính sách kinh tế của chính phủ.

Ngân hàng thương mại là những ngân hàng hoạt động kinh doanh bằng cách cho vay cho các doanh nghiệp và cá nhân lớn. Ngân hàng bán lẻ là những ngân hàng hoạt động kinh doanh bằng cách cho vay cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Ngân hàng là một phần quan trọng của hệ thống tài chính và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế của một quốc gia.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191