Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tiếng Anh la gì

“Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn” là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại trước thời hạn chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận hay do luật định. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 cụ thể là Điều 422, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là việc hợp đồng không được hoàn thành theo thỏa thuận ban đầu và nguyên nhân xuất phát từ sự thỏa thuận của hai bên hoặc bị chấm dứt do ý chí đơn phương của một bên.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tiếng Anh la gì

“Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn” trong tiếng Anh có thể được dịch là “Termination of the contract before signing” hoặc “Contract annex”.

Các trường hơp Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn bao gồm:

  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn ít nhất 45 ngày.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn ít nhất 30 ngày.
  • Đối với các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì ít nhất 03 ngày làm việc.

Ngoài ra, để chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, người sử dụng phải tuân thủ các điều kiện báo trước:

  • Có lý do chính đáng.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn ít nhất 45 ngày.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn ít nhất 30 ngày.
  • Đối với các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì ít nhất 03 ngày làm việc.

Nếu người sử dụng không tuân thủ các điều kiện trên khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, người sử dụng phải bồi thường cho người lao động


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191